Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Energie v červenci 2019

Euroskop, 09.08.2019

EU chce modernizovat mezinárodní Smlouvu o energetické chartě

  • Mezinárodní Smlouva o energetické chartě má být modernizována s ohledem na ochranu životního prostředí, chce EU

 

Krátce…

 

EU chce modernizovat mezinárodní Smlouvu o energetické chartě

  • Podle EU se mají modernizovat ustanovení Smlouvy v otázce udržitelného rozvoje a norem pro ochranu investic.

  • Komise získala od Rady mandát k jednání na mezinárodní úrovni.

Rada 15. 7. 2019 udělila mandát Komisi k jednání o modernizaci Smlouvy o energetické chartě. Mezinárodní Smlouva o energetické chartě byla uzavřena v roce 1994, v platnost vstoupila o 4 roky později. Smlouva s 53 signatáři se týká ochrany investic, obchodu s energetickými materiály a produkty, tranzitu a urovnávání sporů. Cílem EU má být aktualizovat smlouvu s ohledem na udržitelný rozvoj a potřebu modernizace norem pro ochranu investic. EU např. chce vyjednat, aby mohla požadovat od účastníků ze třetích zemí dodržování právních předpisů EU a členských států v EU. Účastníci mají mít rovněž tzv. „právo na regulaci“, tj. přijímat opatření na ochranu veřejného zájmu (zdraví, bezpečnosti, životního prostředí apod.). Rada rozhodla o mandátu na základě doporučení Komise z května 2019 a přijala směrnice pro jednání. Témata, která mají být projednána signatáři energetické charty, již byla schválena v listopadu 2018 na ministerské konferenci.

Další články v rubrice

Energie v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Energie v říjnu 2019

Euroskop, 08.11.2019

Energie v červnu 2019

Euroskop, 10.07.2019

Energie v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019