Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Hospodářská soutěž v červenci 2018

Euroskop, 10.08.2018

Komise udělila pokutu Googlu za zneužití svého dominantního postavení na trhu vyhledávačů, Komise přijala Kodex osvědčených postupů k zefektivnění a urychlení kontroly státní podpory

  • Google ukládal od roku 2011 výrobcům zařízení Android a provozovatelům mobilních sítí protiprávní omezení, aby upevnil dominantní postavení svých produktů zaměřených na všeobecné vyhledávání na internetu

  • Kodex vysvětluje, jak provádět postupy státní podpory

  

Komise udělila pokutu Googlu za zneužití svého dominantního postavení na trhu vyhledávačů

  • Podle závěrů šetření Komise Google od výrobců požadoval, aby na zařízení předem instalovali aplikaci Google Search a prohlížeč jako podmínku udělení licence k využívání aplikace Play Store.

  • Rovněž údajně zaplatil některým velkým výrobcům a provozovatelům mobilních sítí pod podmínkou, že tyto společnosti na svých zařízeních předem instalují výhradně aplikaci Google Search.

  • Nedovolil výrobcům, kteří chtěli předem instalovat aplikace Google, aby prodali chytré mobilní zařízení běžící na alternativní vývojové větvi otevřeného softwaru Android (tzv. Android forks), jež nebyly Googlem schváleny. 

  • Komise 18. 7. 2018 uložila společnosti Google pokutu ve výši 4,34 mld. € za porušení antimonopolních předpisů EU.

Pozadí

Komise zahájila řízení týkající se jednání společnosti Google v souvislosti s operačním systémem a aplikacemi Android v dubnu 2015 a v dubnu 2016 zaslala společnosti prohlášení o námitkách. Podle rozhodnutí Komise těží Google z dominantního postavení na trzích se službami všeobecného internetového vyhledávání, s licencovanými operačními systémy pro chytrá mobilní zařízení a s obchody pro aplikace určené pro mobilní operační systémy se systémem Android. Dominantní postavení na trhu není protiprávní. Dominantní společnosti však nesou zvláštní odpovědnost a nesmí zneužívat své silné postavení tím, že budou na trhu omezovat hospodářskou soutěž.

Klíčové a sporné body

Společnost Google vyvíjela 3 typy činnosti, jejichž cílem bylo dle Komise upevnit dominantní postavení společnosti Google v oblasti všeobecného internetového vyhledávání:

Protiprávní vázání vyhledávací aplikace a prohlížeče Google

Google nabízí své mobilní aplikace a služby výrobcům zařízení jako balík, který zahrnuje Google Play Store, aplikaci Google Search a prohlížeč Google Chrome. Licenční podmínky společnosti Google výrobcům znemožňují, aby předem instalovali některé z aplikací, ale ne jiné. V rámci šetření výrobci zařízení potvrdili, že obchod Play Store je neopominutelnou aplikací a uživatelé očekávají, že bude na jejich zařízeních předinstalovaná. Proto v rozhodnutí Komise dospěla k závěru, že se Google dopustil nezákonného vázání produktů:

  • Vázání aplikace Google Search
  • Vázání prohlížeče Google Chrome

Předinstalace může mít za následek, že budou tyto aplikace zvýhodněny. Uživatelé, kteří najdou vyhledávací aplikace a prohlížeč na svých zařízeních předinstalované, mají totiž tendenci tyto aplikace neměnit. Na zařízeních Android zadávali uživatelé při vyhledávání přes 95 % všech dotazů přes Google Search. Praktiky Googlu proto dle Komise snižovaly motivaci výrobců instalovat předem konkurenční vyhledávací aplikace a prohlížeče i motivaci uživatelů si takové aplikace stahovat. Tím se snížila schopnost konkurentů účinně se společností Google soutěžit.

Nezákonné platby podmíněné tím, že výrobci předem a výhradně instalují službu Google Search

Společnost poskytla finanční pobídky některým z největších výrobců chytrých zařízení a provozovatelům mobilních sítí pod podmínkou, že v celé nabídce svých zařízení se systémem Android předem a výhradně nainstalují Google Search. Tím byla dle Komise narušena hospodářská soutěž, jelikož se výrazně snížila motivace těchto společností k předinstalaci konkurenčních vyhledávacích aplikací. Šetření ukázalo, že konkurenční vyhledávač by nikdy nemohl výrobcům ani operátorům mobilní sítě kompenzovat ztrátu na platbách od společnosti Google a být zároveň ziskový. Je tomu tak proto, že i kdyby byl konkurenční vyhledávač předinstalován pouze na některých zařízeních, musely by výrobcům zařízení nebo mobilním operátorům kompenzovat ztrátu na příjmu od Googlu na všech zařízeních.

Protiprávní překážka vývoji a distribuci konkurenčních operačních systémů Android

Společnost Google bránila výrobcům zařízení v používání jakékoli jiné verze systému Android, která nebyla společností Google schválena (tzv. Android forks). Podmínkou toho, že budou výrobci moci na svá zařízení předinstalovat proprietární aplikace společnosti Google byl závazek, že nebudou vyvíjet ani prodávat jediné zařízení, které by běželo na verzi Android forks. Tímto jednáním se výrazně snížila možnost, aby vznikala a prodávala se zařízení, která by běžela na jiných vývojových větvích Androidu. Google tak podle hodnocení Komise uzavřel významný kanál, který konkurenti mohli využít k zavádění aplikací a služeb, zejména služeb všeobecného vyhledávání, jež by mohly být na zařízeních běžících na alternativních verzích Androidu předem instalovány. Uživatelům to znemožnilo přístup k dalším inovacím a chytrým mobilním zařízením založeným na alternativních verzích operačního systému Android.

Předpokládaný další vývoj

Pokuta Komise ve výši 4 342 865 000 € byla vypočítána na základě výše příjmu společnosti Google ze služeb spočívajících v umísťování reklamy do výsledků vyhledávání na zařízeních Android v zemích EHP. Google musí toto jednání do 90 dnů fakticky ukončit, nebo bude muset platit penále ve výši až 5 % průměrného denního celosvětového obratu, který vykazuje společnost Alphabet, tj. mateřská společnost Googlu.

Odkazy

 

Krátce...

 

Komise přijala Kodex osvědčených postupů k zefektivnění a urychlení kontroly státní podpory

  • Nový kodex osvědčených postupů pro kontrolu státní podpory by měl být prospěšný členským státům, podnikům a zúčastněným stranám zvýšením účinnosti a rychlosti kontroly státní podpory.

  • Zejména by měl zajistit dřívější a lepší spolupráci mezi členskými státy a Komisí.

Komise 16. 7. 2018 přijala nový Kodex osvědčených postupů pro kontrolu státní podpory, který poskytuje pokyny o každodenním provádění postupů státní podpory s cílem zlepšit jejich účinnost, transparentnost a předvídatelnost. Jedná se např. o to, jak zajistit, aby byly složitější případy státní podpory vyřizovány co nejúčinněji, jak jsou sledovány stížnosti na státní podporu a jak členské státy provádějí opatření státní podpory v praxi. Kodex vysvětluje, jak jsou provádět postupy státní podpory. Zahrnuje zejména pokyny týkající se: jak bude Komise kontaktovat orgány členských států a poskytovat pokyny před formálním oznámením opatření státní podpory; jak mohou orgány členských států provádět opatření, která pravděpodobně nenaruší hospodářskou soutěž, aniž by to formálně oznamovaly Komisi; jak Komise a členské státy mohou spolupracovat s cílem usnadnit vyřizování případů státní podpory tím, že umožní členským státům uvést případy, které mají pro ně vysokou prioritu; jak Komise udržuje síť koordinátorů zemí pro každodenní kontakty s každým členským státem s cílem poskytnout okamžitou podporu při řešení všech otázek; jak Komise spolupracuje s členskými státy, včetně dohody o tom, jak zpracovávat nové, komplexní nebo naléhavé případy, jako jsou projekty sítí TEN-T podporující výstavbu a modernizaci dopravní infrastruktury; jak může Komise získat příslušné informace přímo od příslušných veřejných orgánů nebo společností prostřednictvím nástrojů pro poskytování informací o trhu; jak Komise spolupracuje s členskými státy na hodnocení a sledování opatření státní podpory; jak Komise vyřizuje stížnosti týkající se státní podpory na základě změn v procedurálním nařízení o státní podpoře.

Další články v rubrice