Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Hospodářská soutěž v září 2019

Euroskop, 09.10.2019

Komise hodnotila fungování českých operátorů

  • Čeští mobilní operátoři podle Komise omezují hospodářskou soutěž

 

Krátce…

 

Komise hodnotila fungování českých operátorů

  • Dohoda o sdílení sítí mezi 2 hlavními českými mobilními operátory omezuje dle Komise hospodářskou soutěž.

  • Vzájemnou spolupráci v podobě sdílení sítí navázaly O2/CETIN a T-Mobile v roce 2011 a neustále ji rozšiřují.

Komise 7. 8. 2019 sdělila českým mobilním operátorům O2 a T-Mobile a provozovateli telekomunikační infrastruktury CETIN, že podle jejích předběžných závěrů jejich dohoda o sdílení sítí omezuje hospodářskou soutěž, čímž porušuje antimonopolní předpisy EU. Komise zahájila formální šetření v říjnu 2016. Analýza Komise byla vypracovaná podle zásad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC), které jsou zakotveny v jeho společném postoji ke sdílení mobilní infrastruktury z 13. 6. 2019. Bere v úvahu současné i starší technologie (2G/3G/4G) a nevylučuje provedení dalších posouzení v budoucnu, která by se zaměřila na dohody o sdílení sítí zahrnujících vznikající technologie, jako je 5G, jež mohou mít velmi odlišné vlastnosti. Čl. 101 SFEU a článek 53 Dohody o EHP zakazují dohody a jednání ve vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit obchod a vyloučit nebo omezit hospodářskou soutěž. Provádění těchto ustanovení se řídí antimonopolním nařízením (nařízení Rady č. 1/2003), které mohou uplatňovat i vnitrostátní orgány na ochranu hospodářské soutěže. Podle čl. 11 odst. 6 nařízení orgány na ochranu hospodářské soutěže členských států zahájením řízení ze strany Komise ztrácejí příslušnost aplikovat na předmětné jednání pravidla hospodářské soutěže EU. V čl. 16 odst. 1 nařízení se dále uvádí, že vnitrostátní soudy nesmí vydat rozhodnutí, jež by bylo v rozporu s rozhodnutím, které má Komise v úmyslu přijmout v řízení, jež zahájila. Společnosti O2 CZ a T-Mobile CZ jsou na českém maloobchodním trhu s mobilními telekomunikačními službami hlavními operátory. Společnost O2 převedla svou mobilní infrastrukturu a velkoobchodní služby na společnost CETIN, která funguje jako správce a provozovatel síťové infrastruktury a která patří do stejné skupiny. Vzájemnou spolupráci v podobě sdílení sítí navázaly O2/CETIN a T-Mobile v roce 2011 a neustále ji rozšiřují. V současnosti se spolupráce týká všech generací mobilních technologií (2G, 3G i 4G) a celého území ČR s výjimkou Prahy a Brna, tedy přibližně 85 % obyvatelstva. Sdílení sítí je běžná praxe, s jejíž pomocí lze snížit náklady a usnadnit rozvoj sítí elektronických komunikací. Ve většině případů vede k větší efektivitě. Za určitých okolností ovšem může mít negativní dopad na hospodářskou soutěž. Komise při posouzení vzala v úvahu, že: český trh mobilních komunikací je s 3 mobilními operátory vysoce koncentrovaný a O2/CETIN a T-Mobile, 2 největší operátoři, kteří se dohodli na sdílení sítí, obsluhují přibližně 3/4 uživatelů. Komise proto předběžně dospěla k závěru, že dohoda o sdílení sítí omezuje hospodářskou soutěž, čímž brání inovacím, a porušuje tak antimonopolní předpisy EU. Komise se domnívá, že dohoda nevede k větší efektivitě a kvalitě služeb, ale spíše pravděpodobně k tomu, že daní operátoři nejsou motivovaní své sítě a služby zlepšovat ve prospěch uživatelů. Pokud se předběžné závěry Komise potvrdí, bude to znamenat, že dochází k porušování čl. 101 SFEU, který zakazuje protisoutěžní dohody.

Další články v rubrice