Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Hospodářská soutěž v červenci 2020

Euroskop, 10.08.2020

Komise schválila český program na podporu podniků

  • Komise ČR umožnila další státní podporu 

  

Krátce…

 

Komise schválila český program na podporu podniků

  • Opatření usiluje o zachování zaměstnanosti v ČR a poskytne podporu přibližně 280 tis. podniků.

  • Režim subvencování mzdových nákladů s odhadovaným rozpočtem 866 mil. € má podporovat podniky, které jsou těžce postiženy koronavirovou pandemií. 

Komise 27. 7. 2020 schválila český režim subvencování mzdových nákladů ve výši 22,9 mld. Kč (866 mil. €), který poskytuje podporu podnikům postiženým koronavirovou pandemií. Režim byl schválen podle dočasného rámce pro státní podpory. ČR oznámila Komisi podle dočasného rámce režim subvencování mzdových nákladů s cílem podpořit hospodářství a potlačit dopady koronavirové pandemie. Tím, že tento režim přispívá na mzdové náklady, pomáhá podnikům, které by jinak kvůli koronavirové pandemii musely propouštět zaměstnance. Režim je přístupný zaměstnavatelům všech velikostí a vztahuje se na mzdy v období od března do srpna 2020 (více v příspěvku „Komise přijala dočasný rámec, který členským státům umožní podpořit ekonomiku během šíření nákazy COVID-19“, Vnitřní trh v březnu 2020 a v příspěvku „Komise schválila český režim státní podpory ve výši až 37 mil. €“, Hospodářská soutěž v dubnu 2020). Podpoří přibližně 280 tis. podniků. Podpora činí 80 % mzdových nákladů (včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) v maximální výši 39 tis. Kč (přibližně 1 475 €) měsíčně na zaměstnance, kteří nemohou pracovat z důvodu karantény nebo uzavření/omezení provozu nařízeného příslušnými orgány. Podpora je stanovena ve výši 60 % mzdových nákladů, limitována na 29 tis. Kč (přibližně 1 100 €) měsíčně, pokud je činnost zaměstnavatele dotčena rozšířením onemocnění koronavirem jinak (snížením poptávky, výpadkem dodávek). Cílem režimu je snížit náklady zaměstnavatelů, zabránit propouštění a napomoci tomu, aby zaměstnanci nemuseli během období, na něž je poskytována podpora, přerušit zaměstnání. Komise posoudila opatření podle pravidel EU pro státní podporu, který Komisi umožňuje, aby schválila opatření státní podpory prováděná členskými státy s cílem napravit vážné narušení jejich hospodářství. Komise shledala, že program předložený ČR splňuje podmínky stanovené v dočasném rámci. Opatření má zejména financovat část mzdových nákladů na zaměstnance, kteří by byli jinak propuštěni. Podpora je přiměřená, neboť nepřesahuje 80 % hrubých platů a režim dodržuje maximální dobu trvání 12 měsíců.

Další články v rubrice