Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Informační společnost v červenci 2011

Euroskop, 02.08.2011

Komise předložila nový návrh na regulaci roamingu

Komise předložila nový návrh na regulaci roamingu

Proposal for a regulation of the European parliament and of the Council on roaming on public mobile communications networks within the Union (COM(2011)402)

Komise 6. 7. 2011 předložila návrh nařízení, jež by mělo upravit pravidla regulace roamingu i po 30. 6. 2012, kdy vyprší stávající ad hoc regulace.

Kontext

EU reguluje roaming, resp. jeho ceny (s ohledem na „občanský rozměr EU") od roku 2007. Navzdory původním prohlášením, že půjde pouze o dočasné opatření, hodlá Komise původní nařízení č. 717/2007 revidovat již podruhé (první revizí bylo nařízení č. 544/2009), tentokrát údajně nikoliv ad hoc, ale „strukturálně".

Na základě uvedených norem musí od 1. 7. 2011 minuta odchozího roamingového hovoru stát max. 0,35 €, minuta příchozího hovoru 0,11 € a 1 SMS 0,11 €.

Návrh Komise vychází z tzv. digitální agendy pro Evropu z května 2010.

Obsah

Nová norma by měla od 1. 7. 2014 umožnit, aby zákazníci, mají-li zájem, uzavřeli výhodnější smlouvu na roamingové mobilní služby, oddělenou od smlouvy na mobilní služby v domovské síti, při zachování stávajícího telefonního čísla a SIM karty, to vše do 5 dnů.

Mobilní operátoři (včetně takzvaných virtuálních operátorů, kteří nemají vlastní síť, ale jsou ochotni akceptovat nižší marže) by nadto od 1. 7. 2012 měli získat právo používat sítě jiných operátorů v ostatních členských státech EU za regulované velkoobchodní ceny.

Pro případ, že uvedená opatření nepovedou automaticky a/nebo bezprostředně ke snížení cen pro koncové uživatele (např. 1 MB dat, cca 100 e-mailů bez přílohy nebo přibližně 1 minuta hudby ve formátu MP3, může podle Komise v současnosti stát až 12 €), mělo by nové nařízení obdobně jako dosud stanovovat cenové stropy - maloobchodní platné do 30. 6. 2016 a velkoobchodní do roku 2020 (v případě potřeby do roku 2022).

Současné a navrhované stropy maloobchodních cen (€ bez DPH)

 

Dnes

1. 7. 2012

1. 7. 2013

1. 7. 2014

Data (za MB)

-

0,90

0,70

0,50

Odchozí hovory (za minutu)

0,35

0,32

0,28

0,24

Příchozí hovory (za minutu)

0,11

0,11

0,10

0,10

SMS (za SMS)

0,11

0,10

0,10

0,10

Zdroj: Digitální agenda: Komise navrhuje pro uživatele mobilních telefonů v zahraničí více konkurence, větší výběr a nižší ceny (IP/11/835)

Současné a navrhované stropy velkoobchodních cen (cen, které si operátoři účtují mezi sebou; €)

 

Dnes

1. 7. 2012

1. 7. 2013

1. 7. 2014

Data (za MB)

0,50

0,30

0,30

0,10

Hlasové služby (za minutu)

0,18

0,14

0,10

0,06

SMS (za SMS)

0,04

0,03

0,03

0,02

Zdroj: Digitální agenda: Komise navrhuje pro uživatele mobilních telefonů v zahraničí více konkurence, větší výběr a nižší ceny (IP/11/835)

Obecně by mělo být cílem nového návrhu sblížení (v současnosti nesrovnatelných) cen za využívání služeb mobilních operátorů v domovské síti a v zahraničí, ideálně do roku 2015.

Sporné body

Regulaci roamingu dlouhodobě podporují nejen (očekávatelně) spotřebitelské organizace typu BEUC, ale podle Komise i někteří mobilní operátoři - v očekávání, že nová norma napomůže odstranit některé nedostatky stávajících nařízení, zejm. problematickou regulaci velkoobchodních cen na poli roamingových dat (i za cenu toho, že regulace se celkově zpřísní; u datových služeb se v současnosti uplatňuje pouze regulace cen na velkoobchodní úrovni, tedy mezi jednotlivými operátory). První reakce Asociace GSM na nový návrh však takový názor nepodporuje, naopak tvrdí, že regulace EU má - navzdory názoru Komise - potenciál vést k tomu, aby si operátoři ztrátu zisků kompenzovali jinde.

Další vývoj

Návrh bude předmětem spolurozhodování Rady a EP.

Odkazy

Další články v rubrice