Přejít na obsah

Vyhledávání

27/05/2015 03:30:08


Hlavní menu

Informační společnost v prosinci 2011

Euroskop, 09.01.2012

V ITRE se konalo slyšení k novému návrhu na regulaci roamingu

V ITRE se konalo slyšení k novému návrhu na regulaci roamingu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (KOM(2011)402)

Ve výboru ITRE se 20. 12. 2011 konalo expertní slyšení k novému návrhu na regulaci roamingu.

Pozadí

Komise návrh nařízení, jež by mělo upravit pravidla regulace roamingu i po 30. 6. 2012, kdy vyprší stávající ad hoc regulace, předložila v červenci 2011 s odkazem na tzv. digitální agendu pro Evropu z května 2010 (více v příspěvku „Komise předložila nový návrh na regulaci roamingu", Informační společnost v červenci 2011).

EU reguluje roaming, resp. jeho ceny (s ohledem na „občanský rozměr EU") od roku 2007. Navzdory původním prohlášením, že půjde pouze o dočasné opatření, hodlá Komise původní nařízení č. 717/2007 revidovat již podruhé (první revizí bylo nařízení č. 544/2009), tentokrát údajně nikoliv ad hoc, ale „strukturálně".

Na základě uvedených norem musí od 1. 7. 2011 minuta odchozího roamingového hovoru stát max. 0,35 €, minuta příchozího hovoru 0,11 € a 1 SMS 0,11 €.

Klíčové a sporné body

Operátoři se v průběhu slyšení stavěli za jednoznačné řešení - buď (stávající) cenovou regulaci, nebo strukturální řešení spočívající (1) v otevření trhu alternativním (virtuálním) operátorům a (2) v oddělení smluv na roamingové mobilní služby od smluv na mobilní služby v domovské síti. Kombinované řešení, které Komise navrhuje (a zpravodajka návrhu Angelika Niebler spolu s BEREC dále posiluje), podle nich vytvoří nepřehledné a nepředvídatelné právní a podnikatelské prostředí.

Shoda mezi EP, Komisí a operátory naopak panovala stran technického řešení oddělení závazků v režimu roamingu a v domovské síti (při zachování stávajícího telefonního čísla a SIM karty): dle čl. 290 Smlouvy o fungování EU by jej měla definovat Komise ve spolupráci s operátory a BEREC, a to závaznou normou, nikoliv pouze doporučením. Do budoucna lze ale očekávat nesouhlas Rady, která preferuje postup dle čl. 291 Smlouvy o fungování EU, který jí (resp. členským státům) poskytuje větší možnost kontroly Komise.

Současné a navrhované stropy maloobchodních cen (€ bez DPH)

 

Návrh Komise

Návrh zprávy Angeliky Niebler

 

Dnes

1. 7. 2012

1. 7. 2013

1. 7. 2014

1. 7. 2012

1. 7. 2013

1. 7. 2014

Data (za MB)

-

0,90

0,70

0,50

0,50

0,30

0,20

Odchozí hovory (za minutu)

0,35

0,32

0,28

0,24

0,20

0,15

0,06

Příchozí hovory (za minutu)

0,11

0,11

0,10

0,10

0,07

0,10

0,05

SMS (za SMS)

0,11

0,10

0,10

0,10

0,07

0,06

0,05

Zdroj: Digitální agenda: Komise navrhuje pro uživatele mobilních telefonů v zahraničí více konkurence, větší výběr a nižší ceny (IP/11/835), Návrh zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění) (PE476.117)

Předpokládaný další vývoj

návrhu spolurozhodují Rada a EP. Plénum EP by o něm mělo hlasovat patrně v dubnu 2012.

Odkazy

Související články

Informační společnost v dubnu 2015

Euroskop, 08.05.2015
Komise mění svůj přístup k jednotnému digitálnímu trhu

Informační společnost v březnu 2015

Euroskop, 09.04.2015
Rada obnovuje jednání s EP o bezpečnosti sítí a informací, Komise připravuje strategii pro jednotný digitální trh

Informační společnost v únoru 2015

Euroskop, 05.03.2015
Jednotný digitální trh očima Junckerovy Komise

Informační společnost v říjnu 2014

Euroskop, 09.11.2014
EU snižuje počet regulovaných telekomunikačních trhů, EU chce být lídrem v oblasti velkoobjemových dat

Informační společnost v září 2014

Euroskop, 08.10.2014
Další podpora internetových služeb ze strany Komise, Nařízení eIDAS vstoupilo v platnost
Rozhovory
Experti o vztazích EU k Asii
Lucie Priknerová, Euroskop, 26.5. 2015
V souvislosti s květnovou návštěvou Federicy Mogheriniové s Jižní Koreji a v Číně jsme se zeptali odborníků, jak její cestu hodnotí