Přejít na obsah

Vyhledávání



Hlavní menu

Informační společnost v září 2014

Euroskop, 08.10.2014

Další podpora internetových služeb ze strany Komise, Nařízení eIDAS vstoupilo v platnost

Další podpora internetových služeb ze strany Komise

Komise 17. 9. 2014 zahájila program FIWARE Accelerator, v němž bude 80 mil. € rozděleno malým a středním podnikům, start-upům a internetovým podnikatelům užívajícím FIWARE Technologies.

Pozadí

FIWARE Accelerator je síť evropských organizací, která již zahájila první výzvy k předkládání návrhů na začátku tohoto měsíce. FIWARE je součástí Evropského partnerství veřejného a soukromého sektoru o budoucnosti internetu a závazku EU pomoci podnikatelům k růstu v Evropě přes Startup Europe iniciativu.

FIWARE je otevřená alternativa stávajících vlastnických internetových platforem. Umožňuje snadný vývoj a nasazení pokročilých internetových aplikací. FIWARE poskytuje rozšířené možnosti cloud hostingu založené na OpenStack a bohatou knihovnu komponentů. Tyto komponenty, nazvané "Obecné předpoklady", poskytují otevřený standard API (Application Programming Interfaces), který usnadňuje připojení k zařízením Internetu věcí (loT), zpracování dat a médií, provádět analýzu velkých objemů dat nebo zahrnovat pokročilé funkce pro interakci s uživatelem. Ve FIWARE specifikace API jsou veřejné a bez licenčních poplatků, podporované referenční implementací open source. Díky tomu se mohou alternativní poskytovatelé FIWARE objevit rychleji na trhu.

Dosud bylo vytvořeno mnoho aplikací pomocí programu FIWARE - od varování před zemětřesením po aplikaci předcházející plýtvání potravinami. Komise si slibuje, že s pomocí této inovativní technologie se rozvinou internetové služby rychleji a lépe.

Klíčové a sporné body

V rámci programu FIWARE Accelerator budou vybrány, mentorovány a sponzorovány nejtalentovanější týmy a obchodní návrhy navazující na technologii FIWARE. Více než 1000 podniků a vývojářů aplikací pomocí FIWARE bude mít prospěch z finančních prostředků až do výše 150 tis €.

3 kroky jak vstoupit do programu:

  • dobrý nápad na novou on-line službu a sestavení týmu;
  • podívat se na on-line FIWARE a z 16 akcelerátorů vybrat ten, který je vhodný pro daný projekt;
  • předložit návrh on-line.

Odkazy

 

Nařízení eIDAS vstoupilo v platnost

Nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (910/2014)

Rada ministrů EU schválila nařízení o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce (známější jako nařízení eIDAS). Státy jej musí implementovat do dvou let, tj. do 1. 7. 2016.

Klíčové a sporné body

Nařízení ruší současnou směrnici č. 93/1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy. Stanovuje povinnost uznávat určité prostředky pro elektronickou identifikaci (přihlašování přes certifikát, karta vybavená elektronickým čipem) pro přístup k on-line službám poskytovaným veřejným sektorem, které byly vydány v jiném členském státu EU, než ve kterém je usazen samotný poskytovatel on-line služby. Aby takové prostředky pro elektronickou identifikaci byly povinně uznávány, musí splnit určité nároky z hlediska důvěry v totožnost, která je tímto prostředkem prokazována. Právě pro určení stupně důvěry, jakou lze vkládat v tyto prostředky v případě použití pro přístup k on-line službám, budou pomocí prováděcích aktů stanoveny tzv. úrovně záruky, které mají reprezentovat onu úroveň důvěry (či spolehlivosti) v uváděnou totožnost, ať již fyzické či právnické osoby. Do 18. 9. 2015 má pak Komise stanovit prostřednictvím prováděcího aktu technické specifikace, normy a postupy, pomocí kterých mají být vymezeny úrovně záruk prostředků pro elektronickou identifikaci.

Bude tedy možno využívat elektronickou identifikaci při přístupu k on-line službám, jako např. on-line se přihlásit na zahraniční univerzitu, vyplnit daňové přiznání v jiném členském státu a vyřídit nezbytné formality týkající se práce, bydlení a pobírání důchodu kdekoliv na území EU, či přihlásit se elektronicky do výběrového řízení na zakázky v celé EU.

Nařízení se však zaměřuje i na nové oblasti nazývané „služby vytvářející důvěru“, které doposud byly ponechány v pravomocích členských států. Kromě e-podpisů, elektronických značek či časových razítek mezi tyto služby spadají rovněž:

-        služby elektronického doporučeného doručování (e-Delivery), neboli informační systém datových schránek;

-        služby pro uchovávání elektronických podpisů, pečetí nebo certifikátů souvisejících s těmito službami;

-        služby pro vytváření, ověřování shody a ověřování platnosti certifikátů pro autentizaci internetových stránek (SSL certifikáty).

Nově je také definován pojem elektronická pečeť, která zaručuje identitu právnické osoby. U kvalifikovaného elektronického časového razítka platí dle nařízení eIDAS domněnka správnosti data a času, které udává, a integrity dat, s nimiž jsou toto datum a tento čas spojeny.

Odkazy

Nařízení eIDAS vstoupilo v platnost

Nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (910/2014)

Rada ministrů EU schválila nařízení o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce (známější jako nařízení eIDAS). Státy jej musí implementovat do dvou let, tj. do 1. 7. 2016.

Klíčové a sporné body

Nařízení ruší současnou směrnici č. 93/1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy. Stanovuje povinnost uznávat určité prostředky pro elektronickou identifikaci (přihlašování přes certifikát, karta vybavená elektronickým čipem) pro přístup k on-line službám poskytovaným veřejným sektorem, které byly vydány v jiném členském státu EU, než ve kterém je usazen samotný poskytovatel on-line služby. Aby takové prostředky pro elektronickou identifikaci byly povinně uznávány, musí splnit určité nároky z hlediska důvěry v totožnost, která je tímto prostředkem prokazována. Právě pro určení stupně důvěry, jakou lze vkládat v tyto prostředky v případě použití pro přístup k on-line službám, budou pomocí prováděcích aktů stanoveny tzv. úrovně záruky, které mají reprezentovat onu úroveň důvěry (či spolehlivosti) v uváděnou totožnost, ať již fyzické či právnické osoby. Do 18. 9. 2015 má pak Komise stanovit prostřednictvím prováděcího aktu technické specifikace, normy a postupy, pomocí kterých mají být vymezeny úrovně záruk prostředků pro elektronickou identifikaci.

Bude tedy možno využívat elektronickou identifikaci při přístupu k on-line službám, jako např. on-line se přihlásit na zahraniční univerzitu, vyplnit daňové přiznání v jiném členském státu a vyřídit nezbytné formality týkající se práce, bydlení a pobírání důchodu kdekoliv na území EU, či přihlásit se elektronicky do výběrového řízení na zakázky v celé EU.

Nařízení se však zaměřuje i na nové oblasti nazývané „služby vytvářející důvěru“, které doposud byly ponechány v pravomocích členských států. Kromě e-podpisů, elektronických značek či časových razítek mezi tyto služby spadají rovněž:

-        služby elektronického doporučeného doručování (e-Delivery), neboli informační systém datových schránek;

-        služby pro uchovávání elektronických podpisů, pečetí nebo certifikátů souvisejících s těmito službami;

-        služby pro vytváření, ověřování shody a ověřování platnosti certifikátů pro autentizaci internetových stránek (SSL certifikáty).

Nově je také definován pojem elektronická pečeť, která zaručuje identitu právnické osoby. U kvalifikovaného elektronického časového razítka platí dle nařízení eIDAS domněnka správnosti data a času, které udává, a integrity dat, s nimiž jsou toto datum a tento čas spojeny.

Odkazy

Nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES

Nařízení eIDAS bylo dne 28. srpna 2014 zveřejněno v Úředním věstníku EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy

Nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (910/2014)

Další články v rubrice