Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Informační společnost v květnu 2015

Euroskop, 09.06.2015

Jak si Komise představuje jednotný digitální trh?

  • Komise konkretizovala, jakými opatřeními chce vytvořit jednotný digitální trh

 

 

Jak si Komise představuje jednotný digitální trh?

  • Komise 6. 5. 2015 představila 16 opatření k vytvoření jednotného digitálního trhu v EU.

Pozadí

Junckerova Komise již dříve deklarovala, že její prioritou je odstranit překážky a vytvořit jednotný digitální trh, který propojí oblast telekomunikací, elektronické identifikace, elektronického obchodování, copyrightu, ochranu spotřebitele či osobních údajů. Komise tímto navazuje na některá již přijatá opatření, jako je např. nařízení o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce – eIDAS (více v příspěvku „Nařízení eIDAS vstoupilo v platnost“, Informační společnost v září 2014). Ve většině dalších oblastí ale vývoj takto nepokročil nebo došlo ke změnám původních návrhů, jako v případě balíku „Propojený kontinent“, který byl redukován prakticky jen na roaming a síťovou neutralitu. A i v těchto dvou oblastech byly původně radikální návrhy zmírněny. Komise nyní hodlá přijít se zcela novou verzí, která by měla být komplexnější a zahrnovat nejenom telekomunikace, ale prakticky celý digitální trh.

Podle Komise „Evropa musí využít digitální revoluce a poskytnout občanům a podnikům příležitosti v digitálním odvětví“, k čemuž by měl posloužit právě jednotný digitální trh EU. V online světě existuje stále spousta překážek, např. pouze 15 % občanů nakupuje online z jiné země EU a jen 7 % malých a středních podniků prodává přeshraničně. Komise vyčíslila, že plně funkční jednotný digitální trh by mohl ekonomice EU přinést až 415 mld. € ročně a vytvořit statisíce nových pracovních míst.

Klíčové a sporné body

  • Strategie pro jednotný digitální trh obsahuje soubor cílených opatření, jež mají být předložena do konce roku 2016. Tvoří ji 3 pilíře: (1) lepší přístup spotřebitelů a podniků k digitálnímu zboží a službám v celé Evropě; (2) vytvořit správné a rovné podmínky, aby se mohly rozvinout digitální sítě a inovativní služby; (3) maximalizovat růstový potenciál digitální ekonomiky (více také v příspěvku „Komise mění svůj přístup k jednotnému digitálnímu trhu“, Informační společnost v dubnu 2015).

Z těchto 3 pilířů vychází 16 klíčových opatření. V rámci prvního pilíře Komise např. navrhne pravidla pro zjednodušení přeshraničního elektronického obchodu či účinnější a cenově přijatelnější doručování zásilek, jejichž vysoké ceny jsou pro mnoho společností nejzásadnější překážkou. Dále Komise hodlá skoncovat s neodůvodněným zeměpisným blokováním – tzv. geoblockingem. Jedná se o diskriminační praktiky používané pro komerční účely, kdy internetoví prodejci buď brání spotřebitelům v přístupu na internetové stránky z důvodu jejich zeměpisného umístění, nebo je přesměrují na místní obchod s odlišnými cenami. Modernizace a evropeizace autorského práva naopak má snížit rozdíly mezi vnitrostátními systémy autorských práv a umožnit širší internetový přístup k dílům v celé EU.

Druhý pilíř obsahuje návrhy na přepracování předpisů EU v oblasti telekomunikací, jako je účinnější koordinace spektra, společná kritéria EU pro přidělování spektra v jednotlivých členských státech či vytváření pobídek pro investice do vysokorychlostního širokopásmového připojení. Komise rovněž zanalyzuje úlohu online platforem (vyhledávačů, sociálních médií, obchodů s aplikacemi atd.) a zaměří se na otázky nedostatečné transparentnosti výsledků vyhledávání a cenových politik, jak platformy používají informace, které obdrží, vztahy mezi platformami a dodavateli a prosazování jejich vlastních služeb v neprospěch konkurence (více v příspěvku „Google dle Komise zneužívá své dominantní postavení na trhu“, Hospodářská soutěž v dubnu 2015). Dále se zaměří na posílení důvěry a bezpečnosti, zejména pokud jde o zpracování osobních údajů.

Ve třetím pilíři Komise zahájí iniciativu evropského cloud computingu a navrhne „evropskou iniciativu pro volný tok dat“, jejímž cílem je podpořit volný pohyb dat v EU. V neposlední řadě Komise chce podpořit inkluzívní digitální společnost, kde mají občané potřebné dovednosti, které jim pomohou využít příležitostí, jež nabízí internet, a zvýší tak své šance na získání pracovního místa. Nový akční plán v oblasti elektronické veřejné správy má propojit obchodní rejstříky v celé Evropě a zajistit, aby různé vnitrostátní systémy mohly vzájemně spolupracovat a aby podniky a občané museli své údaje sdělovat orgánům veřejné správy pouze jednou.

Místopředseda Komise uvedl, že iniciativy musí být přijaty společně jako balík, jinak „nedosáhneme skutečného jednotného digitálního trhu."

Komise rovněž zahájila antimonopolní šetření hospodářské soutěže v oblasti elektronického obchodování. Šetření umožní identifikovat možná narušení hospodářské soutěže, jež mají vliv na evropský trh v této oblasti. Šetření doplňuje akce zahájené v rámci strategie pro jednotný digitální trh. Šetření se zaměří zejména na překážky, jež samy společnosti kladou do cesty přeshraničnímu elektronickému obchodování se zbožím a službami.

Předpokládaný další vývoj

Projektový tým pro jednotný digitální trh předloží do konce roku 2016 iniciativy k těmto různým opatřením.

Odkazy

 

Další články v rubrice