Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Informační společnost v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

V EU začne platit cenová regulace volání po EU, EU hodnotila boj proti dezinformacím na internetu

  • Jednotný digitální trh má přinést spotřebitelům další pozitivní změnu

  • Komise zveřejnila zprávy společností Facebook, Google a Twitter o pokroku, kterého dosáhly v boji proti dezinformacím

 

Krátce…

 

V EU začne platit cenová regulace volání po EU

  • Dosud byla cena za hovor do jiné země v průměru 3krát vyšší než volání ve vlastní zemi.

  • Poslání SMS zprávy v rámci Unie stálo průměrně 2krát více.

  • Zavádění telekomunikačních předpisů má pomoci EU pokrýt rostoucí nároky na propojenost a posílit její konkurenceschopnost.

Od 15. 5. 2019 začne ve všech 28 zemích EU platit nový cenový strop pro všechny mezinárodní hovory a SMS v rámci EU. Za volání z domovské země do jiného státu Unie si tedy budou moci telefonní operátoři účtovat max. 19 centů za minutu hovoru a za zaslání SMS zprávy max. 6 centů (částky jsou uvedeny v € bez DPH). Cenová regulace se týká pouze soukromých osob. Firemní zákazníci, kteří využívají zvláštních nabídek několika operátorů, jsou z regulace vyjmuti. Dané kroky jsou součástí celounijní revize předpisů o telekomunikacích (více v příspěvku „Rada schválila pravidla pro odvětví telekomunikací v éře 5G“, Informační společnost v červnu 2018). Nová opatření reagují na neúměrně vysoké ceny, které si telefonní operátoři účtovali, a na velké cenové rozdíly mezi členskými státy. Cílem je také připravit podmínky pro větší investice do vysokorychlostního připojení a hladkého zavádění sítí 5G v EU. Operátoři v celé EU budou nyní muset spotřebitele o nových cenových stropech informovat. Nové předpisy by se měly brzy začít uplatňovat rovněž v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku.

 

EU hodnotila boj proti dezinformacím na internetu

  • Facebook podal zprávu o opatřeních, která v EU přijal proti reklamě, jež porušovala jeho pravidla tím, že obsahovala nekvalitní, rušivý, zavádějící či nepravdivý obsah nebo obcházela jeho systémy. 

  • Google informoval o konkrétních opatřeních, jež přijal s cílem zlepšit umisťování reklamy v EU.

  • Twitter informoval o reklamách, které odmítl, jelikož nevyhověly jeho pravidlům ohledně nepřijatelných obchodních praktik a kvality reklam.

Komise 17. 5. 2019 zveřejnila zprávy společností Facebook, Google a Twitter o pokroku, kterého dosáhly v boji proti dezinformacím. Tyto 3 online platformy jsou signatáři Kodexu zásad boje proti dezinformacím a zavázaly se, že každý měsíc až do voleb do EP v květnu 2019 budou informovat o svých opatřeních. Hlavní poznatky vyplývající ze zpráv signatářů kodexu: (1) Google informoval o konkrétních opatřeních, jež přijal s cílem zlepšit umisťování reklamy v EU, a poskytl přehled údajů rozdělených podle členských států. Oznámil, že na jeho webu je k dispozici sekce EU Transparency Report věnovaná politické reklamě, která obsahuje knihovnu reklam, v níž je možné vyhledávat. Google informoval, že pokračuje ve snaze zajistit transparentnost v souvislosti s tematickou reklamou. Opět byly poskytnuty globální údaje o odstranění značného počtu kanálů na YouTube z důvodu porušení politiky ohledně spamů, klamavých praktik, podvodů a vydávání se za jinou osobu. (2) Facebook podal zprávu o opatřeních, která v EU přijal proti reklamě, jež porušovala jeho pravidla tím, že obsahovala nekvalitní, rušivý, zavádějící či nepravdivý obsah nebo obcházela jeho systémy. V polovině dubna 2019 začalo vynucování pravidel ohledně politických a tematických reklam včetně odstraňování nevyhovujících reklam z Facebooku a Instagramu. Ve své zprávě z dubna 2019 společnost také oznámila, že v Dublinu otevřela volební operační centrum, kde pracují specialisté, kteří mají na starosti všechny členské státy EU a jejich jazyky. Facebook informoval, že odstranil síť vyznačující se koordinovaným neautentickým chováním, která měla původ v Rusku a zaměřovala se na Ukrajinu. Ve zprávě se neuvádí, zda tato síť ovlivnila i uživatele v EU. Dále Facebook oznámil, že nově poskytl výzkumníkům přístup ke svému aplikačnímu programovacímu rozhraní CrowdTangle a k datovému souboru URL adres. (3) Twitter informoval o reklamách, které odmítl, jelikož nevyhověly jeho pravidlům ohledně nepřijatelných obchodních praktik a kvality reklam, a rovněž o reklamách, které nebyly publikovány, protože nebyl dokončen certifikační proces, jenž je pro zadavatele politických reklam povinný. Společnost představila novou politiku integrity voleb, která zakazuje určité kategorie manipulativního chování a obsahu, například zavádějící informace o tom, jak se voleb účastnit, a zastrašování voličů. Twitter poskytl číselné údaje o opatřeních, která podnikl proti spamu a falešným účtům, avšak neuvedl k nim další podrobnosti, zejména jak souvisejí s aktivitami v EU. Do konce roku 2019 Komise provede komplexní posouzení 1. roku platnosti kodexu. Pokud se ukáže, že výsledky nejsou uspokojivé, může Komise navrhnout další opatření, včetně opatření regulační povahy.

Další články v rubrice