Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Informační společnost v září 2019

Euroskop, 09.10.2019

V EU začal platit vyšší stupeň ochrany při platbách kartou

  • Bezpečnější platby kartou nově platí v celé EU

 

Krátce…

 

V EU začal platit vyšší stupeň ochrany při platbách kartou

  • Platba kartou by měla být v EU bezpečnější.

  • Tímto krokem chce EU přispět k dokončení jednotného digitálního trhu.

Od 14. 9. 2019 platí vyšší míra ochrany při platbách kartou podle směrnice o platebních službách (PSD2). EU zavedla od 14. 9. 2019 povinnost vyššího stupně ochrany (více v příspěvku „Elektronické platby v EU budou bezpečnější“, Informační společnost v listopadu 2017). PSD2 je opatření, které napomáhá držitelům karet zaručit větší bezpečnost při platbách kartou zejména na internetu. Cílem revidované směrnice o platebních službách (PSD2) je dále modernizovat evropské platební služby ve prospěch spotřebitelů a podniků. Podporuje rozvoj inovativních online a mobilních plateb, bezpečnější platby a lepší ochranu spotřebitele. Cílem směrnice je zároveň zlepšit rovné podmínky pro poskytovatele platebních služeb a přispět k integrovanějšímu a efektivnějšímu evropskému trhu plateb. Aktualizovaná pravidla mají celkově pomoci usnadnit inovace, hospodářskou soutěž a účinnost na trhu plateb online v EU. PSD2 také představuje další krok k dokončení jednotného digitálního trhu v EU a dává spotřebitelům na výběr, pokud jde o maloobchodní platby. Mnoho prvků PSD2 již vstoupilo v platnost v celé EU k 13. 1. 2018 a další úprava právě 14. 9. 2019. PSD2 zavádí přísnější bezpečnostní požadavky pro iniciaci a zpracování elektronických plateb. PSD2 ukládá poskytovatelům platebních služeb povinnost používat tzv. „Silnou autentizaci zákazníka“ (SCA). SCA je proces ověřování, který ověřuje totožnost uživatele platební služby nebo platební transakce. Konkrétněji SCA uvádí, zda je použití platebního nástroje povoleno. Některé členské státy EU, např. Belgie, Nizozemsko a Švédsko, již používají SCA pro elektronické dálkové platební transakce.

Další články v rubrice