Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Vytvoření statutu evropské nadace

Euroskop, 23.02.2009

Dne 16. února 2009 zahájila Komise veřejnou konzultaci týkající se možného vytvoření statutu evropské nadace. Konzultace potrvá do 15. května 2009.

Consultation on a possible statute for a european foundation

 

1. Pozadí

 

Komise si již ve svém akčním plánu v roce 2003 dala za cíl vytvořit ve střednědobém horizontu statut evropské nadace. Počítá dlouhodobě s tím, že pokud by vznikl konkrétní legislativní návrh, daný statut by existoval paralelně s národními právními formami a jeho užívání by bylo dobrovolné.

Kromě názorů široké veřejnosti si Komise nechala vypracovat také studii proveditelnosti od hamburského Institutu Maxe Plancka a Univerzity Heidelberg. Konzultační dokument byl vypracován v Generálním ředitelství Vnitřní trh a služby.

 

2. Klíčové obsahové body veřejné konzultace

 

Komise bere zmíněnou studii proveditelnosti jako relevantní zdroj a základ pro veřejnou konzultaci. Otázky veřejné konzultace na tuto studii odkazují a jsou tematicky rozděleny do čtyř hlavních bloků:

  • Bariéry pro přeshraniční aktivity stávajících nadací. Jedním z nejdůležitějších problémů je podle Komise např. vzájemné uznávání zahraničních nadací či uznávání záruk. Jiným specifickým problémem je otázka zdanění příjmů zahraničních nadací či domácích nadací se zahraničními donory. Komise vyzývá aktéry ke komentáři stávajících vyjmenovaných problémů a k předložení dalších, dosud nezmíněných.
  • Otázka hledání řešení současného stavu. Komise předkládá pět možných řešení: 1. Zachování statu quo kombinované s nástroji „soft law" 2. Harmonizace 3. Bilaterální či multilaterální smlouvy 4. Statut evropské nadace bez daňových prvků 5. Statut evropské nadace s daňovými prvky. Komise v této souvislosti také pokládá dotaz, zda si aktéři myslí, že by systém akreditací mohl být přiměřeným řešením problémů přeshraničních aktivit, kterým nadace dnes čelí.
  • Obsah a forma možného statutu. Evropská nadace by měla mít podle dané studie pět hlavních charakteristik: 1. Právnická osoba 2. Podpora veřejně prospěšného záměru 3. Neexistující členství 4. Státní dohled 5. Vznik registrací.
  • Potenciální transformace stávajících nadací do evropské nadace. Evropská komise v tomto případě neklade jednoznačné meze a spíše se ptá jednotlivých aktérů na trhu, za jakých podmínek by se měl případný převod uskutečnit.

 

3. Očekávaný vývoj

 

Veřejná konzultace potrvá do 15. května 2009. Do té doby mají zainteresovaní aktéři možnost zaslat svůj příspěvek, resp. své odpovědi na Komisí položené otázky, a to na adresu markt-consultation-ef@ec.europa.eu. Několik týdnů po uzavření konzultace lze ze strany Komise očekávat vyhodnocení zaslaných příspěvků.

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v lednu 2020

Euroskop, 10.01.2020

Veřejné konzultace v srpnu 2019

Euroskop, 09.08.2019