Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

SPECIÁL: Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 25.03.2009
Všechny otevřené veřejné konzultace, k nimž se může krom zainteresovaných aktérů ve většině případů vyjádřit i nejširší veřejnost se zájmem o problematiku legislativy EU.
Seznam shrnuje všechny aktuálně probíhající veřejné konzultace a řadí je vzestupně podle termínů, do nichž se lze té které konzultace zúčastnit. Současně nahrazuje všechny seznamy, jež zde byly na toto téma uveřejněny dříve.

 

Podrobnější texty jsme dosud věnovali veřejné konzultaci týkající se přepracovaných pokynů pro posuzování dopadů, veřejné konzultaci reflektující regulaci roamingu (zde a zde), modernizaci systému zajišťování ropných rezerv, veřejné konzultaci týkající se liberalizace informování o léčivech, směrnici o energetické náročnosti budov, vytvoření statutu evropské nadace, veřejné konzultaci o revizi účetních směrnic a šesti zeleným knihám - zelené knize o územní soudržnosti, zelené knize o jakosti zemědělských produktů, zelené knize o kolektivním odškodnění spotřebitelů, zelené knize o pracovnících ve zdravotnictví, zelené knize o biologickém odpadu a zelené knize o transevropských dopravních sítích (TEN-T).

 

Popis konzultace

Oblast

Cílová skupina

Konzultace otevřena do

Zelená kniha o pracovnících ve zdravotnictví

Veřejné zdraví

Stakeholdeři

31. března 2009

Evropský výzkum pro udržitelný rozvoj

Vnitřní trh

Stakeholdeři

31. března 2009

Zajištění přístupu k základnímu bankovnímu účtu

Vnitřní trh

Veřejnost

6. dubna 2009

Fungování směrnice č. 97/9 o systémech pro odškodnění investorů

Vnitřní trh

Veřejnost

8. dubna 2009

Budoucnost dohledu nad finančními službami v Evropské unii

Vnitřní trh

Stakeholdeři

10. dubna 2009

Zelená kniha o TEN-T

Doprava

Veřejnost, stakeholdeři

30. dubna 2009

Plán na řízení baltského lososa

Zemědělství a rybolov

 

Stakeholdeři, veřejnost

1. května 2009

Páté národní sdělení Evropského společenství: Zapojení stakeholderů

Životní prostředí

Stakeholdeři

4. května 2009

Konzultace o značce evropského dědictví

Výchova, vzdělání a mládež

Veřejnost

15. května 2009

Možné vytvoření statutu evropské nadace

Vnitřní trh

Stakeholdeři, veřejnost

15. května 2009

Snížení administrativní zátěže

Podnikání

Stakeholdeři

do odvolání

Inovace webu „Your Voice in Europe"

-

Veřejnost

do odvolání

Revize č. směrnice 2002/95 (omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních)

Podnikání

-

do odvolání

Nástroje pro řízení rybolovu na základě rybolovných práv

Zemědělství a rybolov

Stakeholdeři

do odvolání

 

Seznam odkazů

 

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2020

Euroskop, 10.02.2020

Veřejné konzultace v lednu 2020

Euroskop, 10.01.2020