Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

SPECIÁL: Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 26.06.2008

Všechny otevřené veřejné konzultace, k nimž se může krom zainteresovaných aktérů ve většině případů vyjádřit i nejširší veřejnost se zájmem o problematiku legislativy EU.

SPECIÁL: Seznam otevřených veřejných konzultací

 

Veřejné konzultace slouží Komisi coby nástroj pro získání zpětné vazby na celou řadu jejích aktivit, ať již jde o tzv. zelené či bílé knihy nebo rovnou o záměr (obligatorně či fakultativně) revidovat stávající legislativu. Dosud jsme na těchto stránkách věnovali prostor dvěma takovým konzultacím. Jedna se týkala přepracovaných pokynů pro posuzování dopadů (zde) a druhá reflexe regulace roamingu (zde). S ohledem na množství aktuálně probíhajících veřejných konzultací tentokrát přinášíme jejich přehledný seznam seřazený vzestupně podle termínů, do nichž se lze té které konzultace zúčastnit.

 

Popis konzultace

Oblast

Cílová skupina

Konzultace otevřena do

Snížení administrativní zátěže

Podnikání

Podnikatelé

do odvolání

Inovace webu „Your Voice in Europe"

-

Veřejnost

do odvolání

Revize č. směrnice 2002/95 (omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních)

Podnikání

-

do odvolání

Nástroje pro řízení rybolovu na základě rybolovných práv

Rybolov

Podnikatelé

do odvolání

Revize systému znevýhodněných oblasti (LFAs)

Zemědělství

Veřejnost, podnikatelé

30. června 2008

Revize směrnice č. 98/8 (vyloučení kreozotu coby impregnace pro dřevo)

Životní prostředí

Podnikatelé

30. června 2008

Revize nařízení č. 717/2007 (regulace roamingu; na Euroskopu zde)

Informační společnost

Veřejnost

2. července 2008

Revize směrnic č. 90/385, 93/42, 2000/70 a 2001/104 (zdravotní prostředky)

Podnikání

Podnikatelé

2. července 2008

Doplnění nařízení č. 1394/2007 podle jeho článku 18 (léčivé přípravky pro moderní terapii)

Podnikání

Podnikatelé

4. července 2008

Schémata garance pojištění

Vnitřní trh

Podnikatelé

7. července 2008

Příprava Evropského programu pro metrologický výzkum (EMRP)

Výzkum a inovace

Podnikatelé

8. července 2008

Bílá kniha o škodách způsobených porušením antimonopolních pravidel ES (na Euroskopu zde)

Hospodářská soutěž

Veřejnost

15. července 2008

Význam „ropného bulletinu" podle rozhodnutí č. 1999/280

Energie

Zainteresované subjekty

15. července 2008

Revize osmi metrologických směrnic a rámcové směrnice č. 71/316

Podnikání

-

15. července 2008

Revize nařízení č. 358/2003 (určité kategorie dohod v odvětví pojišťovnictví)

Hospodářská soutěž

Veřejnost

17. července 2008

Revize rozhodnutí č. 2001/527, 2004/5 a 2004/6 (výbory finančního dohledu)

Vnitřní trh

Veřejnost, podnikatelé

18. července 2008

Informační a komunikační technologie a energetická účinnost

Informační společnost

Podnikatelé

21. července 2008

Přepracované pokyny pro posuzování dopadů (na Euroskopu zde)

Institucionální záležitosti

Veřejnost, podnikatelé

25. července 2008

Vytvoření sítí pro veřejné zakázky

Podnikání

Zainteresované subjekty

25. července 2008

Integrovaná námořní politika ve Středozemním moři

Námořní záležitosti

Podnikatelé

27. července 2008

Revize směrnice č. 1999/94 („ekoznačení" nově prodávaných automobilů)

Životní prostředí

Veřejnost

28. července 2008

Revize směrnice č. 2003/98 (použití informací veřejného sektoru)

Informační společnost

Veřejnost, podnikatelé

31. července 2008

Hodnotící zpráva týkající se nařízení č. 1400/2002 (vertikální dohody v odvětví motorových vozidel)

Hospodářská soutěž

Veřejnost

31. července 2008

Revize č. směrnice 2002/95 (omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních)

Životní prostředí

Podnikatelé

31. července 2008

Upřednostnění nákladní dopravy po železnici

Doprava

Zainteresované subjekty

5. srpna 2008

Revize nařízení č. 1/2005 (ochrana zvířat při transportu)

Bezpečnost potravin

Veřejnost, podnikatelé, úřady

7. srpna 2008

Revize směrnice č. 2000/35 (pozdní platby při komerčních transakcích)

Podnikání

Podnikatelé

31. srpna 2008

Revize doporučení č. 2001/331 (minimální požadavky na inspekce životního prostředí)

Životní prostředí

Veřejnost, podnikatelé

18. září 2008

Zelená kniha o transparentnosti dlužníkových aktiv

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost

Zainteresované subjekty

30. září 2008

 

Seznam odkazů

 

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021