Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v červenci 2014

Euroskop, 07.07.2014

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. červenci 2014

Popis konzultace

Oblast

Konzultace otevřena do

Nařízení Brusel IIa

Justice

18. 7. 2014

Hodnocení, jak se provádí nařízení EU o ekoznačce Životní prostředí

Životní prostředí

18. 7. 2014

Opatření týkající se úniku uhlíku v rámci systému obchodování s emisemi (ETS) po roce 2020

Klima

31. 7. 2014

Opatření zaměřená na transparentnost informací o nanomateriálech přítomných na trhu

Podniky

5. 8. 2014

Strategie Evropské komise v oblasti sociální odpovědnosti podniků (CSR) v období 2011–2014

Vnitřní trh

15. 8. 2014

Politická iniciativa týkající se bezpečnosti letectví a příp. revize nařízení (ES) č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví

Doprava

15. 8. 2014

Kombinovaná doprava v EU

Doprava

15. 8. 2014

Konzultace ohledně politické iniciativy týkající se bezpečnosti letectví a případné revize nařízení (ES) č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví

Doprava

15. 9. 2014

Kvalita pitné vody v EU

Životní prostředí

23. 9. 2014

Konzultace týkající se iniciativy„Věda 2.0“: věda v období změn

Výzkum

30. 9. 2014

Konzultace týkající se pokynů Komise ke konzultacím se zainteresovanými stranami

Instituce

30. 9. 2014

Konzultace o revizi pokynů k posuzování dopadů

Instituce

30. 9. 2014

Konzultace týkající se rovnocennosti režimů třetích zemí ohledně podávání zpráv podle jednotlivých zemí ze strany těžebního a lesnického průmyslu

Vnitřní trh

10. 10. 2014

Budoucí iniciativa EU týkající se nulového čistého úbytku biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb

Životní prostředí

17. 10. 2014

Veřejná konzultace ke strategii Evropa 2020

Evropa 2020

31. 10. 2014

Ohledně zřízení „pilotního společného projektu“ na podporu realizace evropského hlavního plánu uspořádání letového provoz

Doprava

14. 2. 2015

Poznámka: Tučně jsou vyznačeny nové konzultace

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v srpnu 2020

Euroskop, 10.08.2020

Veřejné konzultace v dubnu 2020

Euroskop, 09.04.2020