Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v srpnu 2014

Euroskop, 06.08.2014

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. srpnu 2014

Popis konzultace

Oblast

Konzultace otevřena do

Strategie Evropské komise v oblasti sociální odpovědnosti podniků (CSR) v období 2011–2014

Vnitřní trh

15. 8. 2014

Politická iniciativa týkající se bezpečnosti letectví a příp. revize nařízení (ES) č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví

Doprava

15. 8. 2014

Kombinovaná doprava v EU

Doprava

15. 8. 2014

Konzultace ohledně politické iniciativy týkající se bezpečnosti letectví a případné revize nařízení (ES) č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví

Doprava

15. 9. 2014

Kvalita pitné vody v EU

Životní prostředí

23. 9. 2014

Městská dimenze politik EU – hlavní aspekty městské agendy EU

Regiony

26. 9. 2014

Konzultace týkající se iniciativy„Věda 2.0“: věda v období změn

Výzkum

30. 9. 2014

Konzultace týkající se pokynů Komise ke konzultacím se zainteresovanými stranami

Instituce

30. 9. 2014

Konzultace o revizi pokynů k posuzování dopadů

Instituce

30. 9. 2014

Zefektivnění kontroly spojování podniků v EU

Soutěž

3. 10. 2014

Nové strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unii

Vnitro

3. 10. 2014

Rámcové nařízení o integraci statistik podniků (FRIBS)

Podniky

7. 10. 2014

Konzultace týkající se rovnocennosti režimů třetích zemí ohledně podávání zpráv podle jednotlivých zemí ze strany těžebního a lesnického průmyslu

Vnitřní trh

10. 10. 2014

„Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020

Věda a výzkum

12. 10. 2014

Budoucí iniciativa EU týkající se nulového čistého úbytku biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb

Životní prostředí

17. 10. 2014

Rozšíření ochrany zeměpisného označení Evropské unie na nezemědělské produkty

Vnitřní trh

28. 10. 2014

Veřejná konzultace ke strategii Evropa 2020

Evropa 2020

31. 10. 2014

Hodnocení směrnice o obchodních zástupcích

Vnitřní trh

31. 10. 2014

Politické alternativy optimalizace opětovného využívání vody

Životní prostředí

7. 11. 2014

Zelená kniha o bezpečnosti služeb ubytování v rámci cestovního ruchu

Spotřebitelé

30. 11. 2014

Ohledně zřízení „pilotního společného projektu“ na podporu realizace evropského hlavního plánu uspořádání letového provoz

Doprava

14. 2. 2015

Poznámka: Tučně jsou vyznačeny nové konzultace

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v dubnu 2020

Euroskop, 09.04.2020

Veřejné konzultace v únoru 2020

Euroskop, 10.02.2020

Veřejné konzultace v lednu 2020

Euroskop, 10.01.2020