Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v říjnu 2014

Euroskop, 08.10.2014

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. říjnu 2014

Popis konzultace

Oblast

Konzultace otevřena do

Konzultace týkající se rovnocennosti režimů třetích zemí ohledně podávání zpráv podle jednotlivých zemí ze strany těžebního a lesnického průmyslu

Vnitřní trh

10. 10. 2014

„Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020

Věda a výzkum

12. 10. 2014

Budoucí iniciativa EU týkající se nulového čistého úbytku biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb

Životní prostředí

17. 10. 2014

Politické iniciativy týkající se otevření trhu pro dálkově řízené letadlové systémy

Doprava

24. 10. 2014

Rozšíření ochrany zeměpisného označení Evropské unie na nezemědělské produkty

Vnitřní trh

28. 10. 2014

Veřejná konzultace ke strategii Evropa 2020

Evropa 2020

31. 10. 2014

Hodnocení směrnice o obchodních zástupcích (86/653/EHS)

Vnitřní trh

31. 10. 2014

Dopady používání mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) v EU

Vnitřní trh

1. 11. 2014

Revize nařízení o blokových výjimkách v odvětví pojišťovnictví

Soutěž

4. 11. 2014

Politické alternativy optimalizace opětovného využívání vody v EU

Životní prostředí

7. 11. 2014

O ratifikaci Minamatské úmluvy o rtuti Evropskou unií

Životní prostředí

14. 11. 2014

Zelená kniha o bezpečnosti služeb ubytování v rámci cestovního ruchu

Spotřebitelé

30. 11. 2014

Přeshraniční fúze a rozdělení podniků

Vnitřní trh

1. 12. 2014

Iniciativa „Small Business Act“

Podniky

15. 12. 2014

Vymezení kritérii identifikace endokrinních disruptorů v kontextu provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a nařízení o biocidních přípravcích

Bezpečnost potravin, Životní prostředí, Zemědělství, Zdraví, Podniky

16. 1. 2014

Ohledně zřízení „pilotního společného projektu“ na podporu realizace evropského hlavního plánu uspořádání letového provoz

Doprava

14. 2. 2015

Poznámka: Tučně jsou vyznačeny nové konzultace

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v srpnu 2020

Euroskop, 10.08.2020

Veřejné konzultace v dubnu 2020

Euroskop, 09.04.2020