Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v prosinci 2014

Euroskop, 07.12.2014

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. prosinci 2014

Popis konzultace

Oblast

Konzultace otevřena do

 

Iniciativa „Small Business Act“

Podniky

15. 12. 2014

Poskytování informací o látkách nebo produktech vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost uvedených v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Veřejné zdraví

4. 1. 2015

Vymezení kritérii identifikace endokrinních disruptorů v kontextu provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a nařízení o biocidních přípravcích

Bezpečnost potravin, Životní prostředí, Zemědělství, Zdraví, Podniky

16. 1. 2015

Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury

Rybolov

20. 1. 2015

Patenty a normy

Podniky

31. 1. 2015

Zřízení „pilotního společného projektu“ na podporu realizace evropského hlavního plánu uspořádání letového provoZU

Doprava

14. 2. 2015

Přezkum směrnice o pracovní době

Zaměstnanost

15. 3. 2015

Poznámka: Tučně jsou vyznačeny nové konzultace

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v srpnu 2020

Euroskop, 10.08.2020

Veřejné konzultace v dubnu 2020

Euroskop, 09.04.2020