Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Euroskop, 10.01.2015

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. lednu 2015

Popis konzultace

Oblast

Konzultace otevřena do

 

Vymezení kritérii identifikace endokrinních disruptorů v kontextu provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a nařízení o biocidních přípravcích

Bezpečnost potravin, Životní prostředí, Zemědělství, Zdraví, Podniky

16. 1. 2015

Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury

Rybolov

20. 1. 2015

Patenty a normy

Podniky

31. 1. 2015

Ohledně zřízení „pilotního společného projektu“ na podporu realizace evropského hlavního plánu uspořádání letového provoz

Doprava

14. 2. 2015

Seznam navrhovaných projektů společného zájmu

Energie

13. 3. 2015

Přezkum směrnice o pracovní době

Zaměstnanost

15. 3. 2015

Změny nařízení č. 773/2004 a oznámení o přístupu k dokumentaci, o shovívavosti, o vedení řízení o urovnání a oznámení týkající se spolupráce s vnitrostátními soudy

Hospodářská soutěž

25. 3. 2015

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou podbarveny.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v srpnu 2020

Euroskop, 10.08.2020

Veřejné konzultace v dubnu 2020

Euroskop, 09.04.2020