Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v únoru 2015

Euroskop, 09.02.2015

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. únoru 2015

Popis konzultace

Oblast

Konzultace otevřena do

 

Ohledně zřízení „pilotního společného projektu“ na podporu realizace evropského hlavního plánu uspořádání letového provoz

Doprava

14. 2. 2015

Seznam navrhovaných projektů společného zájmu

Energie

13. 3. 2015

Přezkum směrnice o pracovní době

Zaměstnanost

15. 3. 2015

Revize směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi

Změna klimatu

16. 3. 2015

Změny nařízení č. 773/2004 a oznámení o přístupu k dokumentaci, o shovívavosti, o vedení řízení o urovnání a oznámení týkající se spolupráce s vnitrostátními soudy

Hospodářská soutěž

25. 3. 2015

Přezkum nařízení č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES

Energie

8. 4. 2015

Budoucí využití televizního pásma UHF

Technologie

12. 4. 2015

Případná opatření EU v souvislosti s globální koordinací pozorování Země v rámci Skupiny pro pozorování Země (GEO)

Výzkum a technologie

20. 4. 2015

Zefektivnění a zjednodušení postupu udělování povolení podle nařízení REACH u žádostí týkajících se použití chemických látek v malých množstvích a jednorázového prodloužení přechodných opatření pro použití chemických látek ve starých náhradních dílech

Podniky

30. 4. 2015

Pokyny k uplatňování zvláštních pravidel stanovených v článcích 169, 170 a 171 nařízení o společné organizaci trhů v odvětví olivového oleje, hovězího a telecího masa a v odvětví plodin na orné půdě

Hospodářská soutěž

5. 5. 2015

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou podbarveny.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v srpnu 2020

Euroskop, 10.08.2020

Veřejné konzultace v dubnu 2020

Euroskop, 09.04.2020