Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v březnu 2015

Euroskop, 05.03.2015

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. březnu 2015

Popis konzultace

Oblast

Konzultace otevřena do

Online průzkum týkající se výzkumu a inovací v oblasti surovin

Podniky

11. 3.2015

Seznam navrhovaných projektů společného zájmu

Energie

13. 3. 2015

Přezkum směrnice o pracovní době

Zaměstnanost

15. 3. 2015

Revize směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi

Změna klimatu

16. 3. 2015

Změny nařízení č. 773/2004 a oznámení o přístupu k dokumentaci, o shovívavosti, o vedení řízení o urovnání a oznámení týkající se spolupráce s vnitrostátními soudy

Hospodářská soutěž

25. 3. 2015

Přezkum nařízení č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES

Energie

8. 4. 2015

Budoucí využití televizního pásma UHF

Technologie

12. 4. 2015

Případná opatření EU v souvislosti s globální koordinací pozorování Země v rámci Skupiny pro pozorování Země (GEO)

Výzkum a technologie

20. 4. 2015

Zefektivnění a zjednodušení postupu udělování povolení podle nařízení REACH u žádostí týkajících se použití chemických látek v malých množstvích a jednorázového prodloužení přechodných opatření pro použití chemických látek ve starých náhradních dílech

Podniky

30. 4. 2015

Pokyny k uplatňování zvláštních pravidel stanovených v článcích 169, 170 a 171 nařízení o společné organizaci trhů v odvětví olivového oleje, hovězího a telecího masa a v odvětví plodin na orné půdě

Hospodářská soutěž

5. 5. 2015

Rámec EU pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci

Bankovnictví

13. 5. 2015

Přezkum směrnice o prospektu

Bankovnictví

13. 5. 2015

Budování unie kapitálových trhů

Bankovnictví

13. 5. 2015

Konzultace zúčastněných stran ohledně hodnocení ex post sedmého rámcového programu

Věda a technologie

22. 5. 2015

Revize nařízení č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící

Daně

1. 6. 2015

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou podbarveny.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v srpnu 2020

Euroskop, 10.08.2020

Veřejné konzultace v dubnu 2020

Euroskop, 09.04.2020