Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v dubnu 2015

Euroskop, 09.04.2015

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. dubnu 2015

Popis konzultace

Oblast

Konzultace otevřena do

Případná opatření EU v souvislosti s globální koordinací pozorování Země v rámci Skupiny pro pozorování Země (GEO)

Výzkum a technologie

20. 4. 2015

Zefektivnění a zjednodušení postupu udělování povolení podle nařízení REACH u žádostí týkajících se použití chemických látek v malých množstvích a jednorázového prodloužení přechodných opatření pro použití chemických látek ve starých náhradních dílech

Podniky

30. 4. 2015

Pokyny k uplatňování zvláštních pravidel stanovených v článcích 169, 170 a 171 nařízení o společné organizaci trhů v odvětví olivového oleje, hovězího a telecího masa a v odvětví plodin na orné půdě

Hospodářská soutěž

5. 5. 2015

Rámec EU pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci

Bankovnictví

13. 5. 2015

Přezkum směrnice o prospektu

Bankovnictví

13. 5. 2015

Budování unie kapitálových trhů

Bankovnictví

13. 5. 2015

Konzultace zúčastněných stran ohledně hodnocení ex post sedmého rámcového programu

Věda a technologie

22. 5. 2015

Revize nařízení č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící

Daně

1. 6. 2015

Konzultace zainteresovaných subjektů ohledně přezkumu v polovině období bílé knihy o dopravě z roku 2011

Doprava

2. 6. 2015

Letecký balíček pro zlepšení konkurenceschopnosti v EU

Doprava

10. 6. 2015

Řešení problematiky emisí skleníkových plynů ze zemědělství a využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) v souvislosti s rámcem EU v oblasti klimatu a energetiky

Změna klimatu

18. 6. 2015

Konzultace k přípravě legislativního návrhu týkajícího se úsilí členských států snížit jejich emise skleníkových plynů a výhledově do roku 2030 splnit závazky, které Evropská unie stanovila pro snižování emisí skleníkových plynů

Změna klimatu

18. 6. 2015

Na cestě k nové politice sousedství

Politika sousedství

30. 6. 2015

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou podbarveny.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v srpnu 2020

Euroskop, 10.08.2020

Veřejné konzultace v dubnu 2020

Euroskop, 09.04.2020