Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v červnu 2016

Euroskop, 09.06.2016

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. červnu 2016

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Účinný insolvenční rámec v EU

Konzultace si žádá názory na klíčové aspekty insolvencí.  Zejména s ohledem na společné zásady a standarty, které by mohly zajistit, aby vnitrostátní insolvenční rámce fungovaly také v přeshraničním kontextu.

14. 6. 2016

Kontrola účelnosti ve stavebnictví

Cílem konzultace je shromáždit názory o dopadu současných právních předpisů EU pro stavebnictví. Výsledky budou využity při kontrole účelnosti pro stavebnictví, která by měla být dokončena do konce roku 2016.

20. 6. 2016

Hodnocení činnosti Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) v období 2011–2014

Konzultace je určena k podpoře externího hodnocení Evropské nadace odborného vzdělávání.

24. 6. 2016

Pracovní program na období 2018–2020 pod názvem „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020

 Účelem této veřejné konzultace je shromáždit názory a stanoviska na strategie, působnost, cíle a očekávané dopady pracovního programu 2018-2020 „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020.

24. 6. 2016

Iniciativa pro začínající podniky

Cílem konzultace je získat přímou zpětnou vazbu od všech příslušných zúčastněných stran s cílem zlepšit životní prostředí pro začínající podniky v Evropě.

30. 6. 2016

Arašídový olej a hydrolyzované pšeničné bílkoviny v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Veřejná konzultace se týká možného omezení arašídového olej a hydrolyzovaného pšeničného proteinu v kosmetických přípravcích. 

 

1. 7. 2016

Methylisothiazolinon (MI) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích – kosmetické přípravky, které se oplachují

Konzultace o možném omezení methylisothiazolinonenu v kosmetických přípravcích. 

 

1. 7. 2016

Revize Evropského rámce interoperability

 

Cílem konzultace je zajistit, že koherentní vize o interoperabilitě existuje v EU ve vztahu k interakci mezi evropskými orgány veřejné správy a mezi nimi i občany a podniky. Toho lze dosáhnout prostřednictvím aktualizace a rozšíření evropského rámce interoperability (EIF) a evropské strategie pro interoperabilitu (EIS).

4. 7. 2016

Hodnocení a přezkumu směrnice o soukromí a elektronických komunikacích

Přezkum směrnice je jednou z klíčových iniciativ zaměřených na posílení důvěry a bezpečnosti v oblasti digitálních služeb v EU s důrazem na zajištění vysoké úrovně ochrany pro občany a rovné podmínky pro všechny účastníky trhu.

5. 7. 2016

Kosmická strategie pro Evropu

Účelem strategie bude stanovit celkovou strategickou vizi v průběhu následujících let (do roku 2030), a zároveň zajistit koordinaci a komplementaritu s činnostmi prováděnými v zemích EU jednotlivě nebo prostřednictvím Evropské kosmické agentury (ESA).

12. 7. 2016

Akce Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí pro období 2011–2013 a 2007–2010

Konzultace si klade za cíl shromáždit názory na fungování Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí ve vaší zemi, konkrétněji úspěchy a překážky v provádění národních programů.

9. 8. 2016

Akce Evropského uprchlického fondu (ERE) pro období 2011–2013 a 2008–2010

Konzultace si klade za cíl shromáždit názory na fungování Evropského fondu pro uprchlíky ve vaší zemi, konkrétněji úspěchy a překážky při provádění národních programů.

9. 8. 2016

Akce Fondu pro vnější hranice (EBF) pro období 2011–2013

Konzultace si klade za cíl shromáždit názory na fungování fondu pro vnější hranice ve vaší zemi, konkrétněji úspěchy a překážky při provádění národních programů.

9. 8. 2016

Hodnocení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v polovině období

Hodnocení v polovině období zahrnuje činnosti EFG během let 2014-2015. Konzultace má pomoci nejen posoudit účinnost, úspornost, udržitelnost a další aspekty, ale také pomoci utvářet budoucnost EFG.

18. 8. 2016

Regulace povolání: proporcionalita a národní akční plány členských států

Konzultace chce sesbírat názory na národní akční plány zemí, ve kterých uvádějí všechny změny, které navrhly tak, aby zajistily, že jejich regulace jsou co nejvíce efektivní pro profesionály i spotřebitele.

19. 8. 2016

Hodnocení nařízení o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu

Nařízení vstoupilo v platnost v listopadu 2010 a podle čl. 23 má Komise předložit EP a Radě zprávu o hodnocení tohoto nařízení.

21. 8. 2016

Kontrola účelnosti spotřebitelského a marketingového práva EU

Konzultace se koná v rámci kontroly účelnosti právních předpisů EU na ochranu spotřebitele a marketingového práva. Účelem je zhodnotit, zda jsou tyto směrnice vhodné pro daný účel na základě kritérií efektivity, účinnosti, soudržnosti, relevantnosti a přidané hodnoty EU.

2. 9. 2016

Hlavní překážky přeshraniční distribuce investičních fondů v EU

Konzultace má identifikovat hlavní překážky přeshraniční distribuce investičních fondů (UCITS a AIF) s cílem zvýšit podíl prostředků obchodovaných a prodávaných v celé EU.

2. 10. 2016

Revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Podle stávajícího právního rámce EK zkoumá jaderné investiční projekty plánované v zemích EU a zkoumá jejich slučitelnost se Smlouvou o Euratomu. Pro investory může být složité určit, které projekty musí být oznámeny a jaké informace by měly být poskytnuty. EK se snaží získat názory na to, jak by mohly být objasněn, zjednodušen nebo aktualizován právní rámec v této oblasti.

27. 10. 2016

Evropský pilíř sociálních práv

Cílem je zhodnotit stávající sociální „acquis“ EU; zohlednit nové trendy v organizaci práce a společnosti a shromáždit názory a získat zpětnou vazbu ohledně úlohy evropského pilíře sociálních práv jako součásti hlubší a spravedlivější hospodářské a měnové unie.

31. 12. 2016

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021