Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v dubnu 2019

Euroskop, 10.04.2019

 Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. dubnu 2019

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Režim snadného zavádění bezdrátových přístupových body

 

Cílem této iniciativy je zjistit, v jaké šíři by měl být režim snadného zavádění implementován, tj. které malé buňky by měly dostat výjimku a na základě vlastností.

10. 4. 2019

Hodnocení rybolovu

 

Cílem hodnocení je zjistit, zda stávající právní předpisy týkající se statistiky rybolovu stále odpovídají účelu nebo zda je třeba je aktualizovat. 

12. 4. 2019

Hodnocení materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami (FCM)

Cílem hodnocení je posoudit, zda je současný legislativní rámec EU pro materiály pro styk s potravinami (FCM) vhodný a funguje dle očekávání.

6. 5. 2019

Hodnocení systému obchodování s emisními povolenkami 

 

Členské státy EU mají možnost poskytovat některým podnikům působícím v sektorech s vysokou spotřebou elektrické energie náhradu za část jejich vysokých nákladů na elektřinu, které jim vznikají v důsledku systému EU pro obchodování s emisemi. Pravidla umožňující kompenzaci nákladů budou aktualizována tak, aby odpovídala požadavkům nového systému obchodování s emisemi na období 2021–2030.

16. 5. 2019

Hodnocení plynárenské infrastruktury

Cílem je získat názory na projekty v oblasti plynu a postoje k integraci trhu, udržitelnosti, bezpečnosti dodávek a konkurenci z pohledu energetické politiky EU.

20. 5. 2019

Hodnocení evropských pravidel hospodářské soutěže týkajících se vertikálních dohod

 

Platnost nařízení o blokových výjimkách pro vertikální dohody, kterým se vyjímají některé dohody a postupy ze všeobecných pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže, končí v květnu 2022. Hodnocení by mělo ověřit, zda je nařízení účinné, účelné, relevantní a v souladu s ostatními právními předpisy EU.

27. 5. 2019

Hodnocení opatření SZP použitelných v odvětví vína

 

Cílem je hodnotit účinnost, soudržnost, relevanci a přidanou hodnotu opatření EU v odvětví vína se zaměřením na příjmy, rovnováhu na trhu, obchodovatelnost a obchodní normy, kvalitu a konkurenceschopnost.

30. 5. 2019

Hodnocení rovnosti žen a mužů v EU

 

Cílem je získat přehled o tom, jaké názory mají zainteresované strany na stávající situaci v oblasti rovnosti žen a mužů v EU a v čem spatřují priority na příštích 5 let.

31. 5. 2019

Průběžné hodnocení programu podpory strukturálních reforem na období 2017–2020

 

Cílem je podávat zprávy o plnění cílů programu, přičemž se hodnocení má zaměřovat zejména na význam, účinnost, efektivitu, soudržnost a přidanou hodnotu programu EU.  

4. 6. 2019

Projekty společného zájmu na přeshraniční transportní infrastruktuře CO2

Cílem konzultace je získat názory na konkrétní projekty v přeshraniční dopravní infrastruktuře CO2 a příspěvky k integraci trhu, udržitelnosti, zabezpečení dodávek a hospodářské soutěži z hlediska energetické politiky EU.

9. 6. 2019

Projekty společného zájmu v oblasti inteligentních sítí

 

Cílem je získat názory na konkrétní projekty v oblasti infrastruktury inteligentních sítí a příspěvky k integraci trhu, udržitelnosti, zabezpečení dodávek a hospodářské soutěži v rámci energetické politiky EU.

9. 6. 2019

Marketing finančních služeb

Cílem hodnocení je posoudit, zda je daná směrnice relevantní, účinná a v souladu s ostatními právními předpisy EU. Hodnocení by se mělo zaměřit na pokrok, náklady a přínosy pro různé zúčastněné strany, zda původní cíle a nástroje směrnice odpovídají současným potřebám a zda mají opatření EU přidanou hodnotu.

 

2. 7. 2019

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2020

Euroskop, 10.02.2020

Veřejné konzultace v lednu 2020

Euroskop, 10.01.2020