Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v květnu 2019

10.05.2019

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. květnu 2019

 

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Hodnocení systému obchodování s emisními povolenkami 

 

Členské státy EU mají možnost poskytovat některým podnikům působícím v sektorech s vysokou spotřebou elektrické energie náhradu za část jejich vysokých nákladů na elektřinu, které jim vznikají v důsledku systému EU pro obchodování s emisemi. Pravidla umožňující kompenzaci nákladů budou aktualizována tak, aby odpovídala požadavkům nového systému obchodování s emisemi na období 2021–2030.

16. 5. 2019

Hodnocení plynárenské infrastruktury

Cílem je získat názory na projekty v oblasti plynu a postoje k integraci trhu, udržitelnosti, bezpečnosti dodávek a konkurenci z pohledu energetické politiky EU.

20. 5. 2019

Hodnocení evropských pravidel hospodářské soutěže týkajících se vertikálních dohod

 

Platnost nařízení o blokových výjimkách pro vertikální dohody, kterým se vyjímají některé dohody a postupy ze všeobecných pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže, končí v květnu 2022. Hodnocení by mělo ověřit, zda je nařízení účinné, účelné, relevantní a v souladu s ostatními právními předpisy EU.

27. 5. 2019

Hodnocení opatření SZP použitelných v odvětví vína

 

Cílem je hodnotit účinnost, soudržnost, relevanci a přidanou hodnotu opatření EU v odvětví vína se zaměřením na příjmy, rovnováhu na trhu, obchodovatelnost a obchodní normy, kvalitu a konkurenceschopnost.

30. 5. 2019

Hodnocení rovnosti žen a mužů v EU

 

Cílem je získat přehled o tom, jaké názory mají zainteresované strany na stávající situaci v oblasti rovnosti žen a mužů v EU a v čem spatřují priority na příštích 5 let.

31. 5. 2019

Průběžné hodnocení programu podpory strukturálních reforem na období 2017–2020

 

Cílem je podávat zprávy o plnění cílů programu, přičemž se hodnocení má zaměřovat zejména na význam, účinnost, efektivitu, soudržnost a přidanou hodnotu programu EU.  

4. 6. 2019

Projekty společného zájmu na přeshraniční transportní infrastruktuře CO2

Cílem konzultace je získat názory na konkrétní projekty v přeshraniční dopravní infrastruktuře CO2 a příspěvky k integraci trhu, udržitelnosti, zabezpečení dodávek a hospodářské soutěži z hlediska energetické politiky EU.

9. 6. 2019

Projekty společného zájmu v oblasti inteligentních sítí

 

Cílem je získat názory na konkrétní projekty v oblasti infrastruktury inteligentních sítí a příspěvky k integraci trhu, udržitelnosti, zabezpečení dodávek a hospodářské soutěži v rámci energetické politiky EU.

9. 6. 2019

Hodnocení finančních služeb pro spotřebitele na dálku 

Cílem hodnocení je posoudit, zda je daná směrnice relevantní, účinná a v souladu s ostatními právními předpisy EU. Hodnocení by se mělo zaměřit na pokrok, náklady a přínosy pro různé zúčastněné strany, zda původní cíle a nástroje odpovídají současným potřebám a zda mají opatření EU přidanou hodnotu.

 

2. 7. 2019

Hodnocení digitálních nástrojů pro legislativu vnitrozemské vodní dopravy

 

Cílem je získat přehled o tom, jaké názory mají zainteresované strany na stávající situaci dané v oblasti.

9. 7. 2019

Hodnocení účelnosti balíčku opatření pro modernizaci státní podpory z roku 2012, pokyny pro oblast železniční dopravy a pojištění krátkodobých vývozních úvěrů

 

Cílem je kontrola účelnosti modernizace státní podpory, pokynů pro oblast železniční dopravy a sdělení o pojištění krátkodobých vývozních úvěrů s cílem ověřit, zda pravidla skutečně fungovala zamýšleným způsobem a zda jsou vhodná pro daný účel.

10. 7. 2019

Hodnocení dohody o hospodářském partnerství CARIFORUM

 

Cílem hodnocení je komplexní přezkum provádění a dopadu dohody o hospodářském partnerství. 

10. 7. 2019

Hodnocení pokynů pro transevropskou dopravní síť (TEN-T) 

 

Účelem hodnocení je posoudit pokrok dosažený od doby, kdy pokyny nabyly účinnosti. Mezi klíčové oblasti patří: alternativní čistá paliva, kombinování různých dopravních prostředků a digitalizace.

17. 7. 2019

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2020

Euroskop, 10.02.2020

Veřejné konzultace v lednu 2020

Euroskop, 10.01.2020