Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v červnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. červnu 2019

Název konzultace

Oblast politiky

Datum uzavření

Projekty společného zájmu na přeshraniční transportní infrastruktuře CO2

Cílem konzultace je získat názory na konkrétní projekty v přeshraniční dopravní infrastruktuře CO2 a příspěvky k integraci trhu, udržitelnosti, zabezpečení dodávek a hospodářské soutěži z hlediska energetické politiky EU.

9. 6. 2019

Projekty společného zájmu v oblasti inteligentních sítí

 

Cílem je získat názory na konkrétní projekty v oblasti infrastruktury inteligentních sítí a příspěvky k integraci trhu, udržitelnosti, zabezpečení dodávek a hospodářské soutěži v rámci energetické politiky EU.

9. 6. 2019

Hodnocení finančních služeb pro spotřebitele na dálku 

Cílem hodnocení je posoudit, zda je daná směrnice relevantní, účinná a v souladu s ostatními právními předpisy EU. Hodnocení by se mělo zaměřit na pokrok, náklady a přínosy pro různé zúčastněné strany, zda původní cíle a nástroje odpovídají současným potřebám a zda mají opatření EU přidanou hodnotu.

 

2. 7. 2019

Hodnocení digitálních nástrojů pro legislativu vnitrozemské vodní dopravy

 

Cílem je získat přehled o tom, jaké názory mají zainteresované strany na stávající situaci dané v oblasti.

9. 7. 2019

Hodnocení účelnosti balíčku opatření pro modernizaci státní podpory z roku 2012, pokyny pro oblast železniční dopravy a pojištění krátkodobých vývozních úvěrů

 

Cílem je kontrola účelnosti modernizace státní podpory, pokynů pro oblast železniční dopravy a sdělení o pojištění krátkodobých vývozních úvěrů s cílem ověřit, zda pravidla skutečně fungovala zamýšleným způsobem a zda jsou vhodná pro daný účel.

10. 7. 2019

Hodnocení dohody o hospodářském partnerství CARIFORUM

 

Cílem hodnocení je komplexní přezkum provádění a dopadu dohody o hospodářském partnerství. 

10. 7. 2019

Hodnocení pokynů pro transevropskou dopravní síť (TEN-T) 

 

Účelem hodnocení je posoudit pokrok dosažený od doby, kdy pokyny nabyly účinnosti. Mezi klíčové oblasti patří: alternativní čistá paliva, kombinování různých dopravních prostředků a digitalizace.

17. 7. 2019

Hodnocení zjednodušeného režimu EU pro schvalování (bloková výjimka) státních dotací (přezkum)

Cílem hodnocení je, aby případné nové nařízení bylo v souladu se zemědělskou politikou EU. Stávající nařízení pozbývá platnosti 31. prosince 2020.

19. 7. 2019

Standardní nabíječky pro mobilní telefony

Posouzení pravidel standardizujících nabíječky pro mobilní telefony a jiná podobná zařízení, která mohou omezit elektronický odpad.

6. 8. 2019

Hodnocení podpory zaměstnanosti mladých lidí prostřednictvím Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí a Evropského sociálního fondu

 

Hodnocení má posoudit účelnost, účinnost, relevanci a přidanou hodnotu EU u činností zaměřených na zaměstnanost mladých lidí, které jsou financovány prostřednictvím Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí a dalšími příslušnými opatřeními podporovanými z Evropského sociálního fondu v období 2014–2018.

16. 8. 2019

Hodnocení pravidel EU pro průmyslové emise

 

Cílem pravidel EU týkajících se průmyslových emisí je předejít znečištění a odpadů z některých velkých průmyslových zařízení nebo objem takového znečištění snížit. Hodnocení bude posuzovat, jak se pravidla EU osvědčila a zda jsou přínosem pro veřejnost a průmysl.

 

19. 8. 2019

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2020

Euroskop, 10.02.2020

Veřejné konzultace v lednu 2020

Euroskop, 10.01.2020