Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v červenci 2019

Euroskop, 10.07.2019

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. červenci 2019

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Hodnocení pokynů pro transevropskou dopravní síť (TEN-T) 

 

Účelem hodnocení je posoudit pokrok dosažený od doby, kdy pokyny nabyly účinnosti. Mezi klíčové oblasti patří: alternativní čistá paliva, kombinování různých dopravních prostředků a digitalizace.

17. 7. 2019

Hodnocení zjednodušeného režimu EU pro schvalování (bloková výjimka) státních dotací (přezkum)

Cílem hodnocení je, aby případné nové nařízení bylo v souladu se zemědělskou politikou EU. Stávající nařízení pozbývá platnosti 31. prosince 2020.

19. 7. 2019

Standardní nabíječky pro mobilní telefony

Posouzení pravidel standardizujících nabíječky pro mobilní telefony a jiná podobná zařízení, která mohou omezit elektronický odpad.

6. 8. 2019

Hodnocení požadavků pro trvale udržitelných baterie

Cílem je prozkoumat a zhodnotit způsoby, jak učinit EU globálním lídrem ve výrobě a používání udržitelných baterií. Cílem je zvýšit růst výkonných bateriových článků a bateriových modulů / balíčků s nejmenší možnou ekologickou stopou.

8. 8. 2019

Hodnocení podpory zaměstnanosti mladých lidí prostřednictvím Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí a Evropského sociálního fondu

 

Hodnocení má posoudit účelnost, účinnost, relevanci a přidanou hodnotu EU u činností zaměřených na zaměstnanost mladých lidí, které jsou financovány prostřednictvím Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí a dalšími příslušnými opatřeními podporovanými z Evropského sociálního fondu v období 2014–2018.

16. 8. 2019

Hodnocení pravidel EU pro průmyslové emise

 

Cílem pravidel EU týkajících se průmyslových emisí je předejít znečištění a odpadů z některých velkých průmyslových zařízení nebo objem takového znečištění snížit. Hodnocení bude posuzovat, jak se pravidla EU osvědčila a zda jsou přínosem pro veřejnost a průmysl.

19. 8. 2019

Hodnocení rybolovných práv na rok 2020 v rámci společné rybářské politiky

 

Komise chce zjistit názor na způsob, jakým se podle nové společné rybářské politiky a na základě vědeckých doporučení ohledně udržitelného rybolovu stanoví intenzita rybolovu a rybolovné kvóty.

20. 8. 2019

Hodnocení komunikačních kanálů v daňové politice

 

Komise má v úmyslu vyhodnotit, do jaké míry jsou nástroje, které v současné době používá pro komunikaci s veřejností o daňové politice EU, vhodné a efektivní pro daný účel.

13. 9. 2019

Hodnocení státní podpory - odvětví rybolovu a chovu ryb (2021–27)

 

Komise chce zjistit názory na podporu de minimis v rámci společné rybářské politiky pro období po roce 2020.

20. 9. 2019

Hodnocení státní podpory - bloková výjimka - odvětví rybolovu a chovu ryb (2021–27)

 

Komise chce vyhodnotit, zda stávající pravidla dosáhla stanovených cílů. Chce zajistit, aby nová pravidla pro období 2021–27 byla v souladu s Evropským námořním a rybářským fondem. Po posouzení stávajících pravidel mohou být zapotřebí další změny.

20. 9. 2019

Pokyny ke státní podpoře pro rybolov  

Posouzení státní podpory v rámci společné rybářské politiky pro období 2021–2027

20. 9. 2019

Seznam kandidátských projektů společného zájmu týkajících se ropné infrastruktury

 

Byla zahájena konzultace k seznamu kandidátských projektů společného zájmu v ropné infrastruktuře s cílem připravit čtvrtý seznam projektů společného zájmu v oblasti energetiky v EU. Každé dva roky sestavuje Evropská unie seznam projektů společného zájmu. První tři celounijní seznamy byly přijaty v říjnu 2013, v listopadu 2015 a v listopadu 2017.

26. 9. 2019

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021