Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v březnu 2020

Euroskop, 05.03.2020

Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. březnu 2020

Název konzultace

Stručný popis

Datum uzavření

Hodnocení pravidel EU týkajících se škodlivých chemických látek - endokrinních disruptorů

 

Cílem hodnocení je posoudit obavy a potřeby veřejnosti týkajících se endokrinních disruptorů v EU.  EU chce vyhodnotit, do jaké míry současná legislativa odpovídá potřebám občanů. Cílem je také zjistit, jak lze možná rizika spojená s endokrinními disruptory lépe analyzovat, nakládat s nimi a informovat o nich.

9. 3. 2020

Hodnocení regulačního rámec EU pro kryptoaktiva v rámci finančních služeb

 

Digitalizace a technologie významně mění evropský finanční systém a způsob, jakým jsou poskytovány finanční služby evropským podnikům a občanům. V zájmu podpory digitálního financování v EU útvary Komise usilují o novou strategii digitálního financování. Veřejná konzultace je prvním krokem k přípravě potenciálních iniciativ, které Komise plánuje. 

19. 3. 2020

Posouzení snahy o zvýšení odolnosti vůči kybernetickým útokům

 

Cílem konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran na potřebu legislativních změn v oblasti finančních služeb s cílem harmonizovat pravidla v celé EU tak, aby byl finanční sektor bezpečnější a odolnější. Zároveň by se měla snížit administrativní zátěž. 

19. 3. 2019

Hodnocení hospodářské soutěže mezi poskytovateli služeb pozemního odbavování

Cílem hodnocení je posoudit strategii EU pro evropské letectví, která zdůraznila potřebu intenzivnější hospodářské soutěže mezi poskytovateli služeb pozemního odbavování. Jejím cílem je poskytnout lepší poměr mezi kvalitou a cenou a podpořit investice do odborné přípravy a dovedností v tomto odvětví.

Hodnocení má posoudit, jak byly právní předpisy přijaté v rámci této strategie prováděny, a zaměřuje se na to, jakými změnami v důsledku prošel daný trh.

23. 4. 2020

Hodnocení Evropského plánu boje proti rakovině

 

Prostřednictvím této konzultace vyzývá Komise všechny zainteresované osoby nebo organizace, aby se podělily o své názory a zkušenosti, které by mohly pomoci při vypracovávání evropského plánu boje proti rakovině zaměřeného na evropské občany.

7. 5. 2020

Přezkum nařízení EU proti mučení

 

Cílem hodnocení je posoudit, jak bylo nařízení provedeno, a případně navrhnout změny. Komise chce na základě výsledků podat zprávu o činnosti tzv. koordinační skupiny proti mučení a poskytnout informace o sankcích za porušení předpisů ze strany členských států. 

13. 5. 2020

Hodnocení směrnice týkající se uvádění nefinančních informací některými velkými podniky

Cílem konzultace je zjistiti, jak společnosti a finanční instituce zlepšily zveřejňování nefinančních informací. Občanské společnosti totiž od podniků stále častěji požadují informace o jejich sociálních a environmentálních výsledcích a dopadech.

14. 5. 2020

Poznámky

1. Nově otevřené konzultace jsou vyznačeny tučně.

2. Označení veřejných konzultací vychází z pojmenování příslušných položek Komisí.

Další články v rubrice

Veřejné konzultace v únoru 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné konzultace v lednu 2021

Euroskop, 11.01.2021