Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 04.08.2010
Veřejné konzultace otevřené k 4. srpnu 2010

Popis konzultace

Oblast

Konzultace otevřena do

Akční plán EU k redukci náhodných odchytů mořských ptáků do rybářských zařízení

Námořní záležitosti a rybolov

9. 8. 2010

Sdělení o právech dítěte

Právo, svoboda a bezpečnost

20. 8. 2010

Modernizace směrnice č. 2004/109

Vnitřní trh

23. 8. 2010

Průběžná evaluace 7. rámcového programu

Výzkum a technologie

27. 8. 2010

Korporátní řízení ve finančních institucích a politiky náhrad a bonusů

Vnitřní trh

1. 9. 2010

Návykovost a přitažlivost tabákových přísad

Veřejné zdraví

5. 9. 2010

Monitorovací zpráva o retailovém trhu

Vnitřní trh

10. 9. 2010

Pravidla státní pomoci a služby obecného ekonomického zájmu

Hospodářská soutěž

10. 9. 2010

Evaluace směrnice o službách

Vnitřní trh

13. 9. 2010

Zdravotní dopady fluoridizace vody

Veřejné zdraví

15. 9. 2010

Definice nanomateriálů

Veřejné zdraví

15. 9. 2010

Dopady zvažovaných možností revize směrnice R&TEE

Podnikání

15. 9. 2010

Budoucnost politiky transevropských dopravních sítí

Doprava

15. 9. 2010

Iniciativa týkající se surovin

Podnikání

19. 9. 2010

Nasazení palubního tísňového volání - systému eCall - v Evropě

Informační společnost

19. 9. 2010

Možné přístupy k řešení problémů spjatých s dědickou daní v EU

Daně

22. 9. 2010

Revize směrnice o environmentálním posouzení dopadu (EIA)

Životní prostředí

24. 9. 2010

Testování periodických technických inspekcí (PTI)

Doprava

24. 9. 2010

Otevřený internet a síťová neutralita

Informační společnost

30. 9. 2010

Opatření v oblasti práv, pomoci a ochrany obětí zločinu a násilí

Právo, svoboda a bezpečnost

30. 9. 2010

Návrh zprávy o alternativních („nezvířecích") metodách testování kosmetiky: stávající stav a budoucí výhled

Veřejné zdraví

15. 10. 2010

Zjednodušení procedur výběru DPH

Daně

31. 10. 2010

Ochrana a vymáhání duševního vlastnictví ve třetích zemích

Obchod

31. 10. 2010

Bílá kniha týkající se systémů záruk v pojišťovnictví

Vnitřní trh

31. 11.2010

Možnosti vývoje směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky

Právo, svoboda a bezpečnost

31. 01.2011

Poznámka: Tučně jsou vyznačeny nově zařazené konzultace

 

Odkazy

 

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v prosinci 2020

Euroskop, 10.01.2021

Veřejné zdraví v listopadu 2020

Euroskop, 10.12.2020

Veřejné zdraví v říjnu 2020

Euroskop, 10.11.2020

Veřejné zdraví v září 2020

Euroskop, 09.10.2020

Veřejné zdraví v červenci 2020

Euroskop, 10.08.2020