Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 30.09.2010

Veřejné konzultace otevřené k 30. září 2010

 

Popis konzultace

Oblast

Konzultace otevřena do

Budoucnost elektronického obchodování na vnitřním trhu a implementace směrnice č. 2000/31

Vnitřní trh

15. 10. 2010

Návrh sdělení Komise o integrované námořní politice v Atlantském oceánu

Námořní věci a rybolov

15. 10. 2010

Návrh zprávy o alternativních („nezvířecích") metodách testování kosmetiky: stávající stav a budoucí výhled

Veřejné zdraví

15. 10. 2010

Strategie EU ke konzervaci biodoverzity a zajištění poskytování služeb ekosystémů do roku 2020

Životní prostředí

22. 10. 2010

Hodnocení dopadu možné revize nařízení č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství

Doprava

29. 10. 2010

Revize směrnice o daňovém režimu vztahujícím se na úrokové sazby související s  licenčními poplatky mezi společnostmi

Daně

31. 10. 2010

Zjednodušení procedur výběru DPH

Daně

31. 10. 2010

Ochrana a vymáhání duševního vlastnictví ve třetích zemích

Obchod

31. 10. 2010

Revize směrnice č. 2004/22 o měřicích přístrojích

Podnikání

1. 11. 2010

Role zemědělství a lesnictví při dosahování závazků EU v oblasti změny klimatu

Životní prostředí

5. 11. 2010

Budoucnost obchodních a hospodářských vztahů EU a Japonska

Obchod

5. 11. 2010

Bílá kniha týkající se systémů záruk v pojišťovnictví

Vnitřní trh

30. 11.2010

Programy EU nové generace - politika vzdělávání a mládeže

Vzdělávání

30. 11.2010

Budoucnost programu EU MEDIA

Kultura

30. 11.2010

Revize směrnice č. 2003/98 o opakovaném použití informací veřejného sektoru

Informační společnost

30. 11.2010

Možnosti vývoje směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky

Právo, svoboda a bezpečnost

31. 01.2011

Poznámka: Tučně jsou vyznačeny nově zařazené konzultace

 

Odkazy

 

 

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Veřejné zdraví v květnu 2020

Euroskop, 10.06.2020

Veřejné zdraví v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020

Veřejné zdraví v březnu 2020

Euroskop, 10.04.2020

Veřejné zdraví v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020