Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 02.12.2010

Veřejné konzultace otevřené k 2. prosinci 2010

 

Popis konzultace

Oblast

Konzultace otevřena do

Revize rámce pro státní pomoc loďařství

Hospodářská soutěž

6. 12. 2010

Cestovní mapa pro nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050

Životní prostředí

8. 12. 2010

Budoucnost kulturního programu EU

Kultura

15. 12. 2010

Možná revize směrnice č. 2001/37 o tabákových výrobcích

Veřejné zdraví

17. 12. 2010

Finanční reportování nadnárodních společností po jednotlivých zemích, v nichž působí

Vnitřní trh

22. 12. 2010

Zelená kniha o budoucnosti pomoci z rozpočtu EU třetím zemím

Rozvoj

31. 12. 2010

Harmonizace práva týkajícího se cenných papírů

Vnitřní trh

1. 1. 2011

Program „Evropa pro občany" 2014-2020

Právo, svoboda a bezpečnost

5. 1. 2011

Revize směrnice č. 1999/32 týkající se redukce obsahu síry v některých tekutých palivech

Životní prostředí

5. 1. 2011

Nové iniciativy v oblasti regulace ratingových agentur

Vnitřní trh

7. 1. 2011

Budoucnost evropských měst kultury

Kultura

12. 1. 2011

Komplexní přístup Komise k ochraně osobních dat v EU

Právo, svoboda a bezpečnost

15. 1. 2011

Zelená kniha o zvýšení dopadu rozvojové politiky EU

Rozvoj

17. 1. 2011

Zveřejnění firemních neúčetních informací

Vnitřní trh

24. 1. 2011

Implementační zpráva Aarhuské úmluvy

Životní prostředí

24. 1. 2011

Hodnocení dopadu návrhů o společné zemědělské politice po roce 2013

Zemědělství a rozvoj venkova

25. 1. 2010

Implementační opatření druhého stupně ke směrnici č. 2009/138

Vnitřní trh

26. 1. 2010

Trh jazykového průmyslu

Mnohojazyčnost

31. 1. 2011

Revize směrnice o zprostředkování pojištění

Vnitřní trh

31. 1. 2011

Legislativní kroky k iniciativě týkající se balíčků retailových investičních produktů

Vnitřní trh

31. 1. 2011

Závěry páté zprávy o hospodářské a sociální kohezi

Regionální politika

31. 1. 2011

Možnosti vývoje směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky

Právo, svoboda a bezpečnost

31. 1.2011

Zelená kniha o rozšíření použití elektronických výběrových řízení v EU

Vnitřní trh

31. 1. 2011

Možná náhrada Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace

Konkurenceschopnost a inovace

4. 2. 2011

Politika auditu - poučení z krize

Vnitřní trh

8. 2. 2011

Podpora a uznávání neformálního vzdělávání

Vzdělávání

9. 2. 2011

Budoucnost environmentálního finančního nástroje LIFE+

Životní prostředí

15. 2. 2011

Budoucnost kofinancování Natura 2000

Životní prostředí

17. 2. 2011

Změna nařízení. 1185/2003 o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel

Námořní záležitosti a rybolov

21. 2. 2011

Akt o vnitřním trhu

Vnitřní trh

28. 2. 2011

Zelená kniha o budoucnosti DPH

Daně

31. 5. 2011

Poznámka: Tučně jsou vyznačeny nově zařazené konzultace

 

Odkazy

 

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Veřejné zdraví v květnu 2020

Euroskop, 10.06.2020

Veřejné zdraví v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020

Veřejné zdraví v březnu 2020

Euroskop, 10.04.2020

Veřejné zdraví v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020