Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné zdraví v březnu 2015

Euroskop, 09.04.2015

V Unii se objevily nové syntetické drogy

  • EU zaznamenala nárůst nových psychotropních látek

 

V Unii se objevily nové syntetické drogy

  • Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) 9. 3. 2015 vydalo souhrnnou zprávu o drogové problematice v EU. Zpráva „New psychoactive substances in Europe“ přináší informace o nárůstu nových psychoaktivních látek v EU.

Pozadí

V roce 2012 došlo každý týden prostřednictvím mechanismu pro rychlou výměnu informací k nahlášení nové psychoaktivní látky. V roce 2013 se toto číslo ještě zvýšilo. Tyto látky se používají nejen jako syntetické drogy, ale také v řadě dalších oblastí. Trh s těmito látkami je v procesu neustálé změny a internet přinesl řadu možností, jak nové psychoaktivní látky šířit k uživatelům.

Členské státy se snaží omezit obchod s novými psychoaktivními látkami, čímž narušují fungování vnitřního trhu, neboť tyto látky mohou být užívány i legálně např. ve vědě a výzkumu, v průmyslu a při výrobě léčiv.

V září 2013 byl navržen akt, který by měl umožnit odstupňovaný přístup k látkám dle jejich nebezpečnosti a dle jejich případných rizik. Systém včasného varování by měl být také zefektivněn (více v příspěvku „EU bojuje proti syntetickým drogám“, Vnitřní trh v březnu 2014)

Zpráva byla vydána u příležitosti 58. zasedání Komise OSN pro omamné látky (CND) ve Vídni, kde bylo EMCDDA účastníkem vedle delegace EU. Zpráva vychází z dat z 28 členských států a také z Turecka a Norska.

Klíčové a sporné body

V roce 2014 došlo průměrně dvakrát týdně ke zjištění nové psychoaktivní látky. Celkem bylo systému včasného varování nahlášeno 101 nových psychoaktivních látek. Oproti roku 2013, kdy toto číslo dosáhlo hodnoty 81, je nárůst markantní. Vzestupný trend lze sledovat již několik let. Agentura v současné době sleduje celkově 450 látek, přičemž více než polovina byla detekována v posledních 3 letech.

Během roku 2014 ohlášeným látkám dominovaly dvě skupiny - syntetické katinony (31 látek) a syntetické kanabinoidy (30 látek), stejně jako v předchozích letech.  Tyto skupiny tvořily takřka dvě třetiny všech nahlášených látek a představují celkově největší sledované skupiny. Nárůst byl zaznamenán i u dalších skupin látek viz obrázek.

Systém včasného varování také sleduje škody, které může užití nových psychoaktivních látek a syntetických drog způsobit. Příkladem mohou být syntetické opioidy, u kterých hrozí vysoké riziko předávkování, neboť tyto látky bývají prodávány jako heroin.

Ředitel agentury EMCDDA, Wolfgang Götz, řekl, že nové psychoaktivní látky mohou objevovat velmi rychle a způsobit vážná poškození nebo přímo smrt. Předložené údaje ukazují, že výskyt těchto látek na trhu bude i nadále představovat výzvu pro veřejné zdraví a protidrogovou politiku. Důležité je nové látky rychle identifikovat a zjistit jejich účinky a možné škody. Systémy včasného varování musí nadále hrát ústřední roli v časné detekci škod a podpoře veřejného zdraví.

 

 zdroj: EMCDDA

 

Předpokládaný další vývoj

EMCDDA bude oblast nadále sledovat a souhrnné zprávy budou pravidelně vydávány.

Odkazy

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018

Veřejné zdraví v květnu 2018

Euroskop, 10.06.2018

Veřejné zdraví v dubnu 2018

Euroskop, 09.05.2018

Veřejné zdraví v únoru 2018

Euroskop, 09.03.2018

Veřejné zdraví v lednu 2018

Euroskop, 09.02.2018