Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné zdraví v lednu 2018

Euroskop, 09.02.2018

EMA se připravuje na brexit, EU provedla internetový průzkum o drogách

  • Farmaceutické firmy se musí připravit na brexit

  • Velký průzkum mezi uživateli drog

 

 

Krátce...

 

EMA se připravuje na brexit

  • EMA zahájila nový průzkum mezi farmaceutickými společnosti týkající se jejich připravenosti na brexit.

  • Cílem je předejít problémům s dodávkami léků.

EMA 23. 1. 2018 zahájila průzkum s cílem shromáždit informace od společností o připravenosti na Brexit a identifikovat případné problémy s dodávkami léků. Kvůli brexitu by měla EMA konzultovat držitele rozhodnutí o registraci centrálně registrovaných léčivých přípravků, které se nacházejí ve Velké Británii, aby mohly být odhaleny případné sporné body po vystoupení Velké Británie z EU. Cílem průzkumu je třeba identifikovat společnosti, které vyžadují společné kroky k řešení problémů s dodávkami léků. Informace z průzkumu by měly být také použity k informování o dalších krocích v obecné přípravě na brexit. Průzkum má probíhat do 9. 2. 2018 prostřednictvím dotazníkového šetření. Průzkum by měl také iniciovat společnosti, které zatím nepodnikly žádné akce, k činnosti, která souvisí s brexitem. Závěry a doporučení z průzkumu by měla projednat Komise a měly by být předloženy správní radě EMA. 

 

EU provedla internetový průzkum o drogách

  • Do internetového průzkumu se zapojilo více než 50 tis. respondentů.

  • Průzkum se týká frekvence užívání drog, způsobu podání, zdroje (zakoupení nebo sdílení), použitého množstvích a ceny.

Agentura EMCDDA 26. 1. 2018 zveřejnila výsledky pilotního průzkumu o drogách. Do internetového průzkumu se zapojilo více než 50 tis. respondentů. Projekt je zaměřen na lepší porozumění modelům užívání drog na evropské úrovni. Průzkum se snaží shromažďovat informace od různých skupin uživatelů drog napříč EU. Projekt, který začal první vlnou 6 zemí (ČR, Francie, Chorvatsko, Nizozemsko, Velká Británie, Švýcarsko) v roce 2016, vstoupil do své 2. fáze a na konci roku 2017 se zapojily další země. Internetový průzkum se zaměřuje na osoby starší 18 let, kteří během posledních 12 měsíců užívali jednu nebo více nedovolených látek. Průzkum je strukturován v několika modulech: konopí, práškový kokain, extáze (MDMA), amfetamin, metamfetamin a nové psychoaktivní látky. Účastníci jsou požádáni, aby poskytli informace o: frekvenci užívání drog, způsobu podání, zdroji (zakoupení nebo sdílení), použitém množstvích a ceně. Běžné nástroje pro shromažďování dat, jako jsou průzkumy, obecně nepracují s dostatečně velkým vzorkem osob, které užívají drogy. Kombinace výsledků z webových průzkumů a sběru dat má potenciál nalézt komplexnější a realističtější obraz o trhu s drogami a drogami v Evropě. Výsledky prvních 2 fází mají být použity ke zlepšení odhadů velikosti trhu s drogami. Ten by měl být blíže popsán ve 3. zprávě o trhu s drogami v roce 2019. 

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v lednu 2019

Euroskop, 08.02.2019

Veřejné zdraví v listopadu 2018

Euroskop, 10.12.2018

Veřejné zdraví v květnu 2018

Euroskop, 10.06.2018

Veřejné zdraví v dubnu 2018

Euroskop, 09.05.2018

Veřejné zdraví v únoru 2018

Euroskop, 09.03.2018