Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné zdraví v únoru 2018

Euroskop, 09.03.2018

Unie bojuje proti mrzačení ženských genitálií

  • EU dlouhodobě bojuje proti mrzačení ženských genitálií 

 

Krátce...

 

Unie bojuje proti mrzačení ženských genitálií

  • Mrzačení ženských genitálií je ve všech členských státech EU trestným činem a EU se snaží o vymýcení této praktiky.

  • Obřízce jsou vystaveny i dívky v EU.

Komise si 5. 2. 2018 připomněla Mezinárodní den nulové tolerance vůči mrzačení ženských genitálií. Z toho důvodu Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku  Federica Mogheriniová, komisař pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření Johannes Hahn, komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica a komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová společně potvrdili odhodlání EU tuto praktiku vymýtit a společně vydali prohlášení. Tato praktika je téměř vždy vykonávána na dětech a porušuje základní lidská práva a diskriminuje ženy a dívky. Navzdory úsilí EU a jejích partnerů je takto nadále týráno 200 mil. dívek ve všech částech světa. Stejný počet dívek je pak podle odhadů ohrožen touto praktikou do roku 2030. Mrzačení ženských genitálií jsou dnes nadále vystaveny i dívky v Evropě. Komise v zájmu prevence školí odborníky, jako jsou soudci, azyloví úředníci nebo lékaři, kteří jsou s ohroženými dívkami v kontaktu. EU již dříve zavedla právní akty, jež zajišťují, aby tato praktika nebyla v Evropě beztrestná. Mrzačení ženských genitálií je ve všech členských státech EU trestným činem a osoba, jež vyveze dívky k tomuto zákroku mimo EU, může být ve většině z nich trestně stíhána. EU společně s OSN zahájila iniciativu Spotlight, jež má za cíl vymýtit všechny formy násilí páchaného na ženách a dívkách. EU se snaží o vzájemnou výměnu poznatků mezi zúčastněnými stranami včetně vlád v oblasti prevence, podpory obětí, stíhání pachatelů a azylu pro oběti. Za tímto účelem poskytuje metodiku měření výskytu a rizikovosti tohoto jevu a nabízí nástroje pro odborníky prostřednictvím internetové platformy. EU mimo jiné také podporuje Dětský fond OSN (UNICEF) a Populační fond OSN (UNFPA) s cílem urychlit změny nejméně v 17 zemích. Zároveň v zájmu ochrany a dostupné zdravotní péče poskytuje podporu více než 1,5 mil. dívek a žen. EU chce také nadále provádět Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, která se v rámci cíle 5 (rovnost žen a mužů) a podcíle 5.3 (vymýcení škodlivých praktik) zabývá i mrzačením ženských pohlavních orgánů.

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v červenci 2020

Euroskop, 10.08.2020

Veřejné zdraví v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Veřejné zdraví v květnu 2020

Euroskop, 10.06.2020

Veřejné zdraví v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020

Veřejné zdraví v březnu 2020

Euroskop, 10.04.2020