Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné zdraví v září 2019

Euroskop, 09.10.2019

Komise a WHO společně podpořily očkování

  • EU bojuje za větší proočkovanost 

 

Krátce…

 

Komise a WHO společně podpořily očkování

  • Očkování již dokáže zabránit 2–3 mil. úmrtí ročně, a pokud by se podařilo lépe proočkovat celosvětovou populaci, zachránilo by dalších 1,5 mil. osob. 

  • 1 z 10 dětí stále není očkováno základními dětskými vakcínami.

Komise a WHO 12. 9. 2019 spolupořádali 1. Globální summit o očkování v Bruselu. Cílem je celosvětově urychlit úsilí o zastavení šíření nemocí, kterým lze předcházet očkováním, a zabránit rozmachu dezinformací o očkování. V roce 2019 celosvětově zaznamenán nejvyšší počet případů spalniček od roku 2006. Prudký nárůst případů spalniček, který začal v roce 2018, pokračoval i v roce 2019, přičemž v 1. polovině letošního roku bylo jen v evropském regionu WHO nahlášeno přibližně 90 tis. a na celém světě více než 365 tis. onemocnění. Čísla za 1. pololetí jsou již vyšší, než celkové roční údaje od roku 2006. Za poslední 3 roky přišlo 7 zemí, z toho 4 v evropskému regionu, o status země, kde byly spalničky vymýceny. Návrat této choroby je přímým důsledkem nedostatečné proočkovanosti, mimo jiné u adolescentů a dospělých, kteří nikdy nebyli plně očkováni. V zájmu účinného řešení nedostatků v očkování se summit zabývá četnými překážkami, které pokrytí populace očkováním snižují. Jedná se např. o práva, právní regulaci či dostupnost, disponibilitu, kvalitu a přiměřenost očkovacích služeb, sociální a kulturní normy, hodnoty a podporu a také individuální motivaci, postoj, znalosti a dovednosti. Komise a WHO rovněž vyzvaly k podpoře Světové aliance pro vakcíny a imunizaci (GAVI). Tato aliance hraje rozhodující úlohu při plnění celosvětových cílů v oblasti očkování v nejchudších zemích světa. Na programu summitu byly diskutovány nové modely a příležitosti, pokud jde o urychlení vývoje očkovacích látek, a možnosti, jak zajistit, aby se imunizace stala univerzálním právem a prioritou v oblasti veřejného zdraví. WHO označila váhavost vůči očkování, zapříčiněnou mimo jiné lhostejností, nízkou důvěrou či nedostatkem příležitostí, za 1 z 10 hrozeb pro celosvětové zdraví v roce 2019. Podle studie Wellcome Global Monitor, která zkoumá postoj lidí po celém světě ke vztahu mezi vědou a hlavními problémy v oblasti zdraví, je celosvětově 79 % osob přesvědčeno o bezpečnosti očkovacích látek a 84 % o jejich účinnosti. Zpráva o stavu důvěry v očkování v EU však ukazuje, že ve spojení s relativně nízkou důvěrou v bezpečnost a účinnost těchto látek ve světě roste v mnoha členských státech EU počet osob odmítajících očkování. Nedostatek důvěry významně přispívá k nižší míře proočkování. Podle průzkumu Eurobarometr z dubna 2019 se téměř 1/2 obyvatel EU (48 %) domnívá, že očkovací látky často mohou mít závažné vedlejší účinky, 38 % si myslí, že mohou způsobovat nemoci, proti nimž mají chránit, a 31 % je přesvědčeno, že dokáží oslabit imunitní systém. Tyto údaje jsou mimo jiné výsledkem rozsáhlého šíření dezinformací o přínosech a rizicích očkovacích látek, k němuž dochází prostřednictvím digitálních a sociálních médií. V roce 2019 byl celosvětově zaznamenán nejvyšší počet případů spalniček od roku 2006. Čísla za 1. pololetí jsou již vyšší, než celkové roční údaje od roku 2006.

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v březnu 2021

Euroskop, 10.04.2021

Veřejné zdraví v únoru 2021

Euroskop, 10.03.2021

Veřejné zdraví v lednu 2021

Euroskop, 10.02.2021

Veřejné zdraví v prosinci 2020

Euroskop, 10.01.2021

Veřejné zdraví v listopadu 2020

Euroskop, 10.12.2020