Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Vnější obchodní vztahy v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019

Komise zvýšila podíl rozpočtu na vzdělávání v mimořádných situacích a zahájila kampaň #RaiseYourPencil, EU nastínila novou vizi v oblasti Střední Asie

  • Finanční prostředky EU na vzdělávání v mimořádných situacích dosáhnou v roce 2019 rekordní výše

  • Nová vize Unie pro Střední Asii přináší nové příležitosti pro silnější partnerství, uvedla Komise

 

Krátce…

 

Komise zvýšila podíl rozpočtu na vzdělávání v mimořádných situacích a zahájila kampaň #RaiseYourPencil

  • Dle statistik má téměř 75 mil. dětí v humanitárních oblastech omezený nebo žádný přístup ke vzdělání.

  • Od roku 2015 se finanční prostředky EU na vzdělávání v mimořádných situacích zvýšily z 13 mil. € na 290 mil. € v roce 2018.

  • Cílem kampaně #RaiseYourPencil je dle Komise podnítit solidaritu mladých Evropanů se svými vrstevníky, kteří kvůli mimořádným situacím nemohou chodit do školy.

Komise 14. 5. 2019 oznámila, že na projekty vzdělávání v mimořádných situacích bude v roce 2019 vyčleněno rekordních 164 mil. €. EU je světovým lídrem v oblasti vzdělávání v mimořádných situacích. Finanční prostředky EU jsou v posledních letech systematicky zvyšovány. Od roku 2015 se tak například podpora z evropského rozpočtu na humanitární pomoc zvýšila z 1 % v roce 2015 na 10 % v roce 2019. V letech 2015–2018 finanční prostředky EU napomohly k lepšímu přístupu ke kvalitnímu vzdělání více než 6,5 mil. dívkám, chlapcům a učitelům v 55 humanitárních oblastech. Komise navíc zahájila kampaň s názvem #RaiseYourPencil, jejímž cílem je zvýšit povědomí a solidaritu mezi mladými Evropany o potřebě zaručit přístup ke vzdělávání pro všechny dívky a chlapce v oblastech postižených krizí na celém světě. V rámci kampaně jsou mladí Evropané vyzváni, aby na sociálních médiích podpořili iniciativu #School4All.

 

EU nastínila novou vizi v oblasti Střední Asie

  • EU je v oblasti Střední Asie vedoucím rozvojovým partnerem.

  • V období 2014–2020 věnovala EU na podporu právního státu, životního prostředí, vodohospodářství, obchodu a správu hranic více než 1 mld. €.

  • EU by se měla dle sdělení zaměřit na budování partnerství pro odolnost a partnerství pro prosperitu, což jsou klíčové prvky spolupráce EU-Střední Asie.

EU 15. 5. 2019 přijala společné sdělení, ve kterém nastiňuje novou vizi obnoveného partnerství se Střední Asií a aktualizuje svou strategii pro vztahy s tímto regionem. Partnerství se týká 5 zemí Střední Asie: Kazachstán, Kyrgyzská republika, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán. Aktualizace dané strategie je reakcí na rychlý rozvoj propojení mezi Evropou a Asií, kdy se některé země tohoto regionu otevírají a provádějí reformy a vznikají nové impulsy pro regionální spolupráci. EU by se v budoucnu měla věnovat převážně posilování schopnosti středoasijských států překonat vnitřní i vnější otřesy a podpoře modernizace hospodářství, udržitelné konektivity a investic do mládeže. EU hodlá také investovat do regionální spolupráce ve Střední Asii. Záměrem je rovněž uzavřít jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci s Uzbekistánem a Kyrgyzskou republikou. V souladu se strategií pro propojení Evropy a Asie EU zamýšlí zahájit partnerství pro udržitelnou konektivitu, které by pokrývalo oblasti jako doprava, energie, digitální propojení a mezilidské kontakty. EU chce také prostřednictvím intenzivnější spolupráce podpořit mír v Afghánistánu. Za tímto účelem zůstává prioritou případné zapojení Afghánistánu do příslušných setkání a regionálních programů EU–Střední Asie. Společné sdělení Komise a vysoké představitelky EU pro SZBP nyní projedná Rada a EP.

Další články v rubrice