Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Vnitřní trh v únoru 2020

Euroskop, 06.03.2020

EP chce omezit nezákonný obchod s kočkami a psy, Rada přijala závěry týkající se zlepšování právní úpravy v oblasti konkurenceschopnosti a udržitelného růstu 

  • V EU stále probíhá nelegální obchod se psy a kočkami

  • Rada chce zlepšovat právní úpravu pro konkurenceschopnost a růst

 

Krátce… 

 

EP chce omezit nezákonný obchod s kočkami a psy

  • Poslanci požadují povinný systém EU pro identifikaci koček a psů.

  • Nově má fungovat lepší vymáhání a přísnější sankce za nezákonné obchodování.

EP 12. 2. 2020 přijal usnesení o ochraně vnitřního trhu EU a práv spotřebitelů před negativními dopady nezákonného obchodu se zvířaty. Poslanci přijali usnesení poměrem 607:3:19. Odhaduje se, že se mezi zeměmi EU obchoduje každý měsíc 46 tis. psů, většina z nich bez registrace. Poslanci žádají akční plán EU na ukončení nezákonného obchodu se zvířaty, a to v zájmu ochrany dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví. Nevládní organizace, donucovací orgány, příslušné orgány i veterináři předkládají důkazy o tom, že rostoucí počet zvířat v zájmovém chovu je předmětem přeshraničního nezákonného obchodu mezi členskými státy, často prováděného sítěmi organizované trestné činnosti prostřednictvím obcházení kontrol, falšování dokumentů a obecně rozšířeného nesprávného uplatňování nařízení č. 576/2013. Nelegální chov koček a psů je často provozován ve špatných podmínkách s co nejnižšími možnými náklady. EP vyzval Komisi a členské státy, aby v rámci Platformy EU pro dobré životní podmínky zvířat navázaly na práci dobrovolné iniciativy tzv. podskupiny pro zlepšení zdraví a životních podmínek zvířat v zájmovém chovu, která jsou předmětem obchodu, šířily její výsledky a přijaly opatření s cílem vyřešit v rámci nadcházející legislativní i nelegislativní činnosti do roku 2024 problém nezákonného obchodu se zvířaty v zájmovém chovu. Konkrétně poslanci požadují následující opatření: povinný systém EU pro registraci koček a psů; definici EU pro velkoplošné komerční chovatelské zařízení; lepší vymáhání práva a přísnější sankce a povzbuzování lidí k adopci, spíše než k nákupu, domácích mazlíčků, ad.

 

Rada přijala závěry týkající se zlepšování právní úpravy v oblasti konkurenceschopnosti a udržitelného růstu

  • Dle Rady je nezbytné provádět důsledná posouzení dopadů.

  • Rada bere na vědomí záměr Komise „jeden přijmout – jeden zrušit“.

Rada 27. 2. 2020 přijala závěry týkající se zajištění konkurenceschopnosti a udržitelného růstu podporujícího začlenění. Rada v závěrech zdůrazňuje, že je důležité provádět důsledná posouzení dopadů založená na zásadách a zohledňovat v nich náklady i přínosy. Rada bere na vědomí záměr Komise uplatňovat nástroj založený na principu „jeden přijmout – jeden zrušit“ („one in, one out“) a zdůrazňuje, že je třeba, aby tento regulační kompenzační přístup neoslabil sociální a ekologické standardy. Rada zdůrazňuje, že malé a střední podniky a mikropodniky je nutno systematicky konzultovat. Rada pozitivně přivítala  ohlášené nahrazení platformy REFIT platformou „Připraveni na budoucnost“ a vybízí Komisi, aby nové platformě zajistila viditelnost. Kromě toho pak Rada vyzdvihuje význam přezkumů ex post a připomíná, že je třeba vymezit soubor minimálních norem kvality.

Další články v rubrice

Vnitřní trh v prosinci 2020

Euroskop, 10.01.2021

Vnitřní trh v listopadu 2020

Euroskop, 10.12.2020

Vnitřní trh v říjnu 2020

Euroskop, 10.11.2020

Vnitřní trh v září 2020

Euroskop, 10.10.2020

Vnitřní trh v červenci 2020

Euroskop, 10.08.2020