Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Vnitřní trh

Vnitřní trh v březnu 2014

Euroskop, 05.04.2014
Komise požaduje více transparentní platy bankéřů, EU bojuje proti syntetickým drogám, EP udělal velký krok k reformě pojišťovnictví, Rada a EP schválily návrh nařízení...

Vnitřní trh v únoru 2014

Euroskop, 08.03.2014
Zpoždění v zavádění jednotného evropského patentu, Zpráva EP o upadajícím ocelářství v Evropě, Udělování hudebních licencí bude snazší, EU bude více harmonizovat další...

Vnitřní trh v lednu 2014

Euroskop, 10.02.2014
Instituce se shodly na pravidlech o trzích finančních nástrojů MiFID II, Nová pravidla zadávání veřejných zakázek v EU schválilo plénum EP, EU připravuje strukturální reformu...

Vnitřní trh v prosinci 2013

Euroskop, 14.01.2014
Rada v oblasti veřejných zakázek podpořila výhradní elektronickou fakturaci, Komise chystá harmonizaci pravidel při porušování celních předpisů, Instituce se dohodly na posílení...

Vnitřní trh v listopadu 2013

Euroskop, 06.12.2013
Snazší udělování hudebních licencí již v roce 2015, Reforma pojišťovnictví v EU na obzoru, INTA: Mezinárodní trh veřejných zakázek má doznat změn, IMCO podpořil zpřísnění...

Vnitřní trh v říjnu 2013

Euroskop, 05.11.2013
ITRE podporuje fakultativní jednotnou elektronickou identifikaci

Vnitřní trh v září 2013

Euroskop, 07.10.2013
Komise vyráží do boje se stínovým bankovnictvím, EP je pro zpřísnění směrnice o zneužívání trhu  

Vnitřní trh v červenci 2013

Euroskop, 01.08.2013
JURI podporuje snazší udělování hudebních licencí, Coreper stvrdil změnu pravidel pro zadávání veřejných zakázek, Rada souhlasí s revizí klíčových nařízení týkajících se poskytování státní...

Vnitřní trh v červnu 2013

Euroskop, 02.07.2013
EP podpořil kompromis, podnikání v EU bude „odpovědnější“, Rada a EP se dohodly na změnách uznávání odborných kvalifikací, Rada podporuje revizi směrnice o trzích finančních nástrojů...

Vnitřní trh v květnu 2013

Euroskop, 05.06.2013
Rada a ECON se věnovaly návrhu směrnice o ozdravování bank, JURI podpořil kompromis, podnikání v EU bude „odpovědnější“, Rada souhlasí s revizí klíčových nařízení týkajících se...
Počet nalezených článků: 364
|
Zobrazeny články od  61 do 70