Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci

AKTUALIZACE: Antidiskriminační směrnice

Euroskop, 10.02.2009
Dne 14. ledna 2009 přijal odpovědný výbor Evropského parlamentu zprávu o návrhu směrnice, jež bývá zjednodušeně označována jako „antidiskriminační". Dokument je fakticky nekritickou podporou...

AKTUALIZACE: Směrnice o pracovní době

Euroskop, 10.02.2009
České předsednictví získalo mandát k vedení třítýdenního neformálního vyjednávání mezi Radou, Komisí a Evropským parlamentem.

Směrnice o jediném povolení k pobytu a práci pro pracovníky z třetích zemí

Euroskop, 19.01.2009
Návrh zavádí sjednocený postup vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí, kteří hodlají vstoupit na území členského státu za účelem práce. V případě kladného vyřízení žádosti by se...

Zelená kniha o pracovnících ve zdravotnictví

Euroskop, 12.01.2009
Dne 10. prosince 2008 zveřejnila Komise zelenou knihu otevírající diskusi o pracovnících ve zdravotnictví. Zároveň otevřela veřejnou konzultaci trvající do 31. března 2009.

Směrnice o modrých kartách

Euroskop, 10.01.2009
Státní příslušníci třetích zemí, kteří splní stanovené podmínky, budou moci získat tzv. modrou kartu, která jim i jejich rodinným příslušníkům umožní vstoupit do určitého členského státu, pobývat v...

AKTUALIZACE: Směrnice o evropské radě zaměstnanců

Euroskop, 22.12.2008
Plénum Evropského parlamentu přijalo 16. prosince 2008 Bushill-Matthewsovu zprávu o revizi směrnice č. 94/45 o evropské radě zaměstnanců.

Nařízení o Evropském globalizačním fondu

Euroskop, 17.12.2008
Komise 16. prosince 2008 zveřejnila návrh na revizi stávajícího nařízení č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, jenž by měl Unii napomoci snáze bojovat...

AKTUALIZACE: Směrnice o pracovní době

Euroskop, 11.11.2008
Na začátku listopadu přijal Výbor pro zaměstnanost a sociální věci ve svém druhém čtení zprávu odmítající z velké části společný postoj Rady. Poslanci chtějí omezit týdenní pracovní dobu na 48...

Rovné zacházení u OSVČ

Euroskop, 11.11.2008
Dne 3. října 2008 prezentovala Komise návrh směrnice o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné jako součást balíku opatření pro zlepšení rovnováhy pracovního a...
Počet nalezených článků: 125
|
Zobrazeny články od  101 do 110