Přejít na obsah

Vyhledávání



Hlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci

AKTUALIZACE: Směrnice o pracovní době

Euroskop, 23.03.2009
Členské státy požadují zachovat výjimku z osmačtyřicetihodinové pracovní doby.

AKTUALIZACE: Rovné zacházení u OSVČ

Euroskop, 19.03.2009
Dne 11. února 2009 předložila zpravodajka Astrid Lulling (EPP-ED, Lucembursko) návrh zprávy výboru FEMM k návrhu směrnice o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně...

AKTUALIZACE: Prodloužení mateřské dovolené

Euroskop, 17.03.2009
Projednávání směrnice snažící se zlepšit ochranu těhotných a kojících žen nejen prodloužením minimální délky mateřské dovolené ze 14 na 18 týdnů, ale také posílením jejich práv ve...

AKTUALIZACE: Pracovní doba v silniční dopravě

Euroskop, 10.03.2009
Výbor EMPL v současnosti projednává návrh zprávy k revizi směrnice č. 2002/15 o pracovní době v silniční dopravě. Text byl zveřejněn 12. ledna 2009.

AKTUALIZACE: Nařízení o Evropském globalizačním fondu

Euroskop, 10.03.2009
Poslanci výboru EMPL v současnosti debatují o návrhu zprávy k revizi stávajícího nařízení č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Návrh zprávy byl uveřejněn 3....

Směrnice o odstupňování přestupků v komerční silniční dopravě

Euroskop, 16.02.2009
Komise 30. ledna 2009 přijala směrnici č. 2009/5 o odstupňování přestupků v komerční silniční dopravě revidující Přílohu III směrnice č. 2006/22. Norma vstoupí v platnost 20. února 2009.

Revize norem o digitálních tachografech

Euroskop, 11.02.2009
Komise 23. ledna 2009 revidovala dvě normy (směrnici č. 2006/22 a nařízení č. 3821/85) týkající se digitálních tachografů a jejich využití v nákladních automobilech. Oba nové texty (směrnice č....

AKTUALIZACE: Antidiskriminační směrnice

Euroskop, 10.02.2009
Dne 14. ledna 2009 přijal odpovědný výbor Evropského parlamentu zprávu o návrhu směrnice, jež bývá zjednodušeně označována jako „antidiskriminační". Dokument je fakticky nekritickou podporou...

AKTUALIZACE: Směrnice o pracovní době

Euroskop, 10.02.2009
České předsednictví získalo mandát k vedení třítýdenního neformálního vyjednávání mezi Radou, Komisí a Evropským parlamentem.

Směrnice o jediném povolení k pobytu a práci pro pracovníky z třetích zemí

Euroskop, 19.01.2009
Návrh zavádí sjednocený postup vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí, kteří hodlají vstoupit na území členského státu za účelem práce. V případě kladného vyřízení žádosti by se...
Počet nalezených článků: 132
|
Zobrazeny články od  101 do 110