Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o pracovní době

Euroskop, 10.02.2009

České předsednictví získalo mandát k vedení třítýdenního neformálního vyjednávání mezi Radou, Komisí a Evropským parlamentem.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/88/EC o některých aspektech úpravy pracovní doby (KOM(2004)607)

 

1. Stav legislativního procesu

 

České předsednictví zahájí 10. února 2009 třítýdenní neformální jednání mezi Radou, Komisí a Evropským parlamentem s cílem nalézt kompromis k návrhu směrnice o pracovní době mezi Radou a Evropským parlamentem (viz zde, zde, zde a zde). Poté, co Evropský parlament odmítl 17. prosince 2008 společný postoj Rady a přijal k němu dvaadvacet pozměňovacích návrhů předložených zpravodajem Cercasem (Španělsko, PES) z výboru EMPL, se role vyjednávače (tzv. „honest brokera") chopila Komise v čele s Vladimírem Špidlou. Poslední fází spolurozhodovací procedury bude dohodovací řízení.

Komise přijala 4. února 2009 stanovisko mající pozměňující charakter k výsledkům druhého čtení Evropského parlamentu. Vyjádřila podporu spíše postojům Rady a nutnost směrnici o některých úpravách pracovní doby přijmout před koncem svého funkčního období.

 

1.1 Klíčové obsahové body stanoviska Komise

 

  • Přijala 15 pozměňovacích návrhů: 6 zcela, 3 z části, 6 v principu/k přeformulování.
  • Odmítla 7 pozměňovacích návrhů (5 týkajících se výjimky - tzv. opt-out), nesouhlasí s úplným zákazem výjimky z 48hodinového pracovního týdne tři roky po vstupu směrnice v platnost.
  • Souhlasí se zákazem možnosti opt-out ve zkušební době.
  • Dočasně zaměstnaní (méně než 10 týdnů ročně u jednoho zaměstnavatele) budou moci po 4 týdnech požádat o opt-out.
  • Souhlasí s omezením délky horní hranice pracovní doby pro osoby využívající opt-out. Konkrétní hranice pro maximální počet hodin pracovního týdne (60-65 hodin) nebude stanovena (na žádost Evropského parlamentu i Rady); o její výši si rozhodnou členské státy samy.
  • Podpořila návrh Evropského parlamentu začlenit neaktivní pracovní pohotovost do pracovní doby.
  • Souhlasí v principu s návrhy týkající se náhradního volna.

 

1.2. Klíčové obsahové body postoje Rady

 

  • Opt-out ze 48hodinového pracovního týdne využívá 15 členských států. Se zrušením této výjimky souhlasí pouze Belgie, Maďarsko, Řecko a Španělsko. Většina členských států výjimku zrušit nechce, některé státy schvalují její omezení na určitá odvětví nebo na omezenou dobu.
  • Rada je ochotna přehodnotit svůj postoj k zařazení pracovní pohotovosti do celkové pracovní doby.
  • Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu týkající se doby odpočinku jsou příliš restriktivní, ale Rada je ochotna o nich jednat.

 

2. Očekávaný vývoj

 

17. března 2009 začne v rámci spolurozhodovací procedury tzv. dohodovací řízení, které potrvá šest týdnů. Na plenárním zasedání v květnu 2009 budou poslanci hlasovat o dohodě mezi Radou a Evropským parlamentem, pokud bude dohodovacím řízením dosažena.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/88/EC

o některých aspektech úpravy pracovní doby. KOM(2004)607

Právní báze: Čl. 137, odst. 2 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost a sociální věci

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: EMPL (zpravodaj Alejandro Cercas, Španělsko, PES)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy