Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Pracovní doba v silniční dopravě

Euroskop, 10.03.2009

Výbor EMPL v současnosti projednává návrh zprávy k revizi směrnice č. 2002/15 o pracovní době v silniční dopravě. Text byl zveřejněn 12. ledna 2009.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (KOM(2008)650)

 

1. Legislativní pozadí

 

Komise svůj návrh zveřejnila 15. října 2008 s cílem zahrnout do rámce stávající směrnice i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), na něž se norma zatím nevztahuje (více zde). Evropský parlament daný záměr dlouhodobě podporuje - viz zejména tzv. Cercasovu zprávu, kterou plénum Evropského parlamentu přijalo 9. října 2008 (více zde a zde).

Důvodem pro revizi směrnice č. 2002/15 je i fakt, že pokud by Komise návrh nepředložila, neexistovala by pro postavení OSVČ v silniční dopravě po 23. březnu 2009 adekvátní právní úprava (více zde; v tuto chvíli je ale již jasné, že nová norma se do té doby přijmout nestihne).

 

2. Klíčové obsahové body návrhu zprávy EMPL

 

Zpravodajka Marie Panayotopoulos-Cassiotou (Řecko, EPP-ED) v návrhu zprávy uznává, že „v důsledku rozdílné interpretace směrnice 2002/15/ES může dojít k nebezpečí vzniku jevu tzv. nepravých samostatně výdělečně činných mobilních pracovníků", a proto v tomto směru navrhuje zpřísnění směrnice.

Podobně by mělo dojít k redefinici noční práce a ke zjednodušení a zlepšení přístupu k informacím týkajícím se sociálních předpisů v silniční dopravě - v obou případech primárně s ohledem na zaměstnance a jeho ochranu.

 

3. Očekávaný vývoj

 

Plénum Evropského parlamentu by mělo o zprávě výboru EMPL hlasovat 5. května 2009.

Jde však o indikativní datum: zaprvé bude těsně před volbami do Evropského parlamentu, zadruhé není jasné, zda výbor do té doby svou zprávu vůbec schválí (datum hlasování výboru není k dispozici), a zatřetí je známo, že Komise ve svém návrhu nevyšla vstříc všem požadavkům, které Evropský parlament v dané záležitosti vznesl (viz Cercasova zpráva), a je tudíž možné, že bude své první čtení prodlužovat (protože v něm není vázán žádnou časovou lhůtou).

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (KOM(2008)650)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2631, SEK(2008)2632

Právní báze: čl. 71 a 137 odst. 2 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: EMPL (zpravodajka Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Řecko, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: neurčena

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy