Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o pracovní době

Euroskop, 23.03.2009

Členské státy požadují zachovat výjimku z osmačtyřicetihodinové pracovní doby.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/88/EC o některých aspektech úpravy pracovní doby (KOM(2004) 607)

 

1. Stav legislativního procesu

 

Rada EPSCO na svém zasedání 9. března 2009 nepřijala pozměňovací návrhy Evropského parlamentu týkající se směrnice o pracovní době.

 

 

Šest týdnů po druhém čtení Rady dojde k vytvoření dohodovacího výboru, který do šesti až osmi týdnů vytvoří společný text. České předsednictví řídilo 11. března 2009 Výbor stálých zástupců (COREPER), aby vypracoval kompromisní text k postoji Evropského parlamentu. Výbor vypracoval ke společnému postoji Rady dvacet pozměňovacích návrhů.

Stálí zástupci členských států řešili hlavně otázku výjimky z maximální 48hodinové týdenní pracovní doby, již chce zachovat většina členských států. Proti se postavilo Rakousko, Portugalsko, Řecko, Kypr, Lucembursko, Španělsko a Belgie. Státy dospěly ke kompromisu také v otázce doby odpočinku, která by měla být „okamžitá, adekvátní a opodstatněná". Délku tohoto odpočinku stanoví členské státy.

 

2. Očekávaný vývoj

 

17. března 2009 se uskuteční v rámci spolurozhodovací procedury tzv. dohodovací řízení, po kterém bude následovat další jednání v polovině dubna. Na plenárním zasedání v květnu 2009 budou poslanci hlasovat o neformální dohodě mezi Radou a Evropským parlamentem, pokud bude dosažena dohodovacím řízením.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/88/EC

o některých aspektech úpravy pracovní doby. KOM(2004)607

Právní báze: Čl. 137, odst. 2 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost a sociální věci

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: EMPL (zpravodaj Alejandro Cercas, Španělsko, PES)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

 

Seznam odkazů

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy