Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o jediném povolení k pobytu a práci pro pracovníky z třetích zemí

Euroskop, 16.04.2009

Rada vedla politickou rozpravu o návrhu směrnice.

Návrh směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě (KOM(2007)638)

 

1. Legislativní pozadí a stav legislativního procesu

 

Na svém zasedání 6. dubna 2009 vedla Rada JHA politickou rozpravu o návrhu směrnice o zavedení jednotného povolení k pobytu a práci státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv těchto pracovníků. Debata se vedla převážně o oblasti působnosti směrnice.

Návrh usiluje o zjednodušení přijímacích postupů, čímž má přispět k lepší kontrole přistěhovalectví. V případě kladného vyřízení žádosti by se vydávalo povolení k pobytu a výkonu práce jediným aktem, který bude mít jednotný formát - stejný jako povolení k pobytu.

Evropský parlament k návrhu vydal stanovisko v listopadu 2008 (viz také zde).

 

2. Očekávaný vývoj

 

Rada dala pokyn svým přípravným orgánům, aby pokračovaly v přezkumu návrhu a dovedly jej k podpisu. Návrh vyžaduje jednomyslné přijetí Radou.

 

Návrh směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě (KOM(2007)638)

Připojené dokumenty: SEK/2007/1393, SEK/2007/1408, SEK/2007/1402

Právní báze: čl. 63 odst. 3a Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: konzultace

Odpovědné generální ředitelství Komise: Spravedlnost, svoboda a bezpečnost

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: LIBE (zpravodaj Patrick Gaubert, Francie, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: JHA

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativy

 

 

Další