Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o pracovní době

Euroskop, 16.04.2009

Jednání o revizi směrnice se po pěti letech chýlí ke konci.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/88/EC o některých aspektech úpravy pracovní doby (KOM(2004) 607)

 

 

1. Stav legislativního procesu

 

Směrnice o pracovní době je v legislativním procesu od roku 2004. V současnosti probíhá dohodovací řízení mezi Evropským parlamentem a Radou za účasti Komise.

Druhé dohodovací řízení mezi Parlamentem a Radou probíhalo 1.-2. dubna 2009 a nepřineslo žádný pokrok. Rada návrh Parlamentu sejít se ještě potřetí nepodpořila.

 

1.1.  Sporné body

 

  • Evropský parlament v prosinci 2008 odsouhlasil ukončení využívání opt-out po třech letech od vstupu směrnice v platnost.
  • K zachování flexibility poslanci navrhli výpočet 48hodinové týdenní pracovní doby jako průměr za 12měsíční období.
  • Rada požaduje opt-out ponechat.
  • Parlament požaduje započítat pracovní pohotovost do pracovní doby.
  • Rada dělí pracovní pohotovost na aktivní a neaktivní; do pracovní doby chce započíst pouze pohotovost aktivní.
  • Poslanci vprůběhu jednání navrhli kompromis počítat neaktivní pracovní pohotovost jiným způsobem, ale nepovažovat ji za „odpočinek", jak to požadovala Rada.
  • Parlament přijal vprosinci 2008 dodatek, že se bude pracovní doba počítat na pracovníka a ne na smlouvu.

 

2. Očekávaný vývoj

 

Jednání budou pokračovat neformální cestou a v případě dosažení kompromisu bude dohodovací řízení ukončeno a o výsledné podobě textu bude hlasovat Evropský parlament na svém plenárním zasedání 4. května 2009. Dosažení dohody musí proběhnout nejpozději do 28. dubna, který je posledním dnem dohodovacího řízení.

Budou-li jednání neúspěšná, Komise vypracuje novou podobu směrnice, která bude řešit hlavně sporné body. Do té doby se budou členské státy řídit platnou směrnicí a rozsudkem Evropského soudního dvora, který požaduje pracovní pohotovost do pracovní doby započítávat.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/88/EC

o některých aspektech úpravy pracovní doby (KOM(2004)607)

Právní báze: čl. 137 odst. 2 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost a sociální věci

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: EMPL (zpravodaj Alejandro Cercas, Španělsko, PES)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

 

Seznam odkazů

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy