Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Pracovní doba v silniční dopravě

Euroskop, 21.04.2009

Rada 31. března 2009 schválila svůj obecný přístup k revizi směrnice č. 2002/15 o pracovní době v silniční dopravě. Německá, rakouská a řecká delegace se zdržely.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (KOM(2008)650)

 

 

1. Legislativní pozadí

 

Komise svůj návrh zveřejnila 15. října 2008 s cílem zahrnout do rámce stávající směrnice i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), na něž se norma zatím nevztahuje (více zde). Důvodem pro revizi směrnice č. 2002/15 je i fakt, že pokud by Komise návrh nepředložila, neexistovala by pro postavení OSVČ v silniční dopravě po 23. březnu 2009 adekvátní právní úprava (více zde).

 

2. Klíčové obsahové body obecného přístupu Rady

 

Rada (stejně jako Komise) souhlasila, aby pracovní doba řidičů-OSVČ byla legislativně ošetřena jinak než pracovní doba řidičů-zaměstnanců - s odůvodněním, že OSVČ krom samotného řízení realizují i další související aktivity a stejná legislativní úprava by je ve výsledku znevýhodňovala.

O konkrétních parametrech pracovní doby řidičů-OSVČ by měly rozhodovat členské státy.

Ministři z návrhu rovněž vyčlenili požadavek na definici tzv. falešných OSVČ - řidičů, kteří by tohoto statusu využívali záměrně, aby nepodléhali omezením daným povolenou pracovní dobou řidičů-zaměstnanců (proti tomuto kroku se ohradila Francie).

 

3. Stav legislativního procesu

 

Proti změnám navrhovaným Radou vystupuje nejen Evropský parlament (výbor EMPL; více zde), ale i odbory obávající se (v důsledku zavedení nových pravidel) snížení bezpečnosti silničního provozu v EU (řidiči-OSVČ by podle nich mohli pracovat až 86 hodin týdně namísto standardních 48 hodin týdně).

 

4. Očekávaný vývoj

 

V případě schválení návrhu Rada předpokládá revizi normy za čtyři roky.

Plénum Evropského parlamentu by mělo o zprávě výboru EMPL hlasovat 5. května 2009. Je nicméně otázkou, zda lze s ohledem na odlišně artikulované požadavky očekávat, že se pozice Rady a Komise na jedné straně a Evropského parlamentu a odborů na straně druhé v dohledné době sblíží.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (KOM(2008)650)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2631, SEK(2008)2632

Právní báze: čl. 71 a 137 odst. 2 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: EMPL (zpravodajka Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Řecko, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: neurčena

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy