Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o pracovní době

Euroskop, 02.05.2009

Revize směrnice o pracovní době po pěti letech nepřijata.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/88/EC o některých aspektech úpravy pracovní doby (KOM(2004)607)

 

1. Stav legislativního procesu

 

Od přijetí Amsterodamské smlouvy, která posílila legislativní pravomoc Evropského parlamentu rozšířením spolurozhodovací procedury, se jedná o první neúspěšné dohodovací řízení.

 

 

Evropský parlament trval na konkrétním časovém omezení platnosti výjimky z týdenní 48hodinové pracovní doby, s čímž Rada opakovaně nesouhlasila. Rada navrhovala opt-out zachovat a poté současnou maximální týdenní 78hodinovou pracovní dobu snížit na 60-65 hodin. Státy opt-out využívají pro sektory, jako je zdravotnictví nebo požární ochrana. Tam je pracovní pohotovost započítávána do pracovní doby na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora v případech SiMAP-Jaeger a Dellas.

Vyvážený návrh Komise, o kterém bylo české předsednictví ochotno jednat, Evropský parlament zamítl.

 

1.1. Postoj zájmových skupin

 

Zájmové skupiny negativní výsledek jednání nevítají a komentují hlavně výpočet pracovní doby, opt-out a pracovní pohotovost.

Skupina hájící zájmy podnikatelů (BusinessEurope) poukazuje na finanční nákladnost při zahrnování pracovní pohotovosti do pracovní doby. I přesto ponechání výjimky vítá. Konfederace odborových svazů (ETUC) je připravena pokračovat v tlaku na unijní instituce při zajišťování minimálních pracovních standardů. Skupina sdružující evropské veřejné zaměstnavatele působící na poli služeb (CEEP) vyzývá Komisi k nalezení řešení, aby nebyla neaktivní pracovní pohotovost počítána do pracovní doby. Asociace obchodních komor (Eurochambres) se obává dalších případů předložených ESD. Skupina kritizuje Evropský parlament za trvání na zrušení opt-out, které by podnikům znemožnilo flexibilně a adekvátně reagovat na poptávku pracovního trhu. Skupina hájící zájmy malých podnikatelů (UEAPME) připomíná, že pro tyto podniky je jasný a jednoduchý systém organizace pracovní doby nevyhnutelný.

 

2. Očekávaný vývoj

 

Plenární zasedání Evropského parlamentu 4. května 2009 povede o výsledu revize debatu. Komise bude nyní zvažovat, zda (a jestli vůbec) připraví novou podobu revize směrnice. Současný vývoj to ale nenaznačuje. Směrnice č. 2003/88 zůstává v platnosti.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/88/EC

o některých aspektech úpravy pracovní doby. KOM(2004)607

Právní báze: čl. 137 odst. 2 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost a sociální věci

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: EMPL (zpravodaj Alejandro Cercas, Španělsko, PES)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

 

Seznam odkazů

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy