Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Nařízení o Evropském globalizačním fondu

Euroskop, 13.05.2009

Plénum Evropského parlamentu 6. května 2009 poměrem 538:35:37 potvrdilo neformální dohodu uzavřenou 8. dubna 2009 se zástupci českého předsednictví ve věci revize nařízení o Evropském globalizačním fondu.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (KOM(2008)867)

 

 

1. Legislativní pozadí

 

Komise svůj návrh zveřejnila 16. prosince 2008. Revidované nařízení by mělo Unii napomoci snáze bojovat s následky stávající finanční a ekonomické krize (k samotnému Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci více zde, k obsahu neformální dohody Rady a Evropského parlamentu zde).

 

2. Očekávaný vývoj

 

Rada by měla dojednaný kompromis formálně schválit i Rada ve dnech 8.-9. června 2009.

Revidované nařízení by se mělo vztahovat na všechny žádosti, jež budou k fondu podány od 1. května 2009 do 31. prosince 2011.

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (KOM(2008)867)

Připojené dokumenty: SEK(2008)3055, SEK(2008)3056

Právní báze: čl. 159 odst. 3 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: EMPL (zpravodajka Gabriele Stauner, Německo, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy