Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Pracovní doba v silniční dopravě

Euroskop, 13.05.2009

Plénum Evropského parlamentu 5. května 2009 poměrem 332:307:6 odmítlo revizi směrnice č. 2002/15 o pracovní době v silniční dopravě, jak ji v říjnu 2008 předložila Komise a jak ji v březnu 2009 předběžně odsouhlasila Rada.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (KOM(2008)650)

 

 

1. Legislativní pozadí

 

Komise svůj návrh zveřejnila v říjnu 2008 s cílem zahrnout do rámce stávající směrnice i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ; více zde). Důvodem pro revizi směrnice č. 2002/15 je i fakt, že pokud by Komise návrh nepředložila, neexistovala by pro postavení OSVČ v silniční dopravě po 23. březnu 2009 adekvátní právní úprava (více zde).

 

2. Klíčové obsahové body usnesení Evropského parlamentu

 

Evropský parlament vyzval Komisi, aby svůj návrh stáhla z projednávání a předložila nový. Odkazuje se mj. i na Cercasovu zprávu, o níž jsme informovali zde.

Podle Evropského parlamentu by měly všechny osoby vykonávající mobilní činnosti v silniční dopravě pracovat týdně maximálně 48 hodin, bez ohledu na svůj status.

 

3. Očekávaný vývoj

 

Další vývoj je nepředvídatelný, neboť Komise zatím nezveřejnila, jak s výzvou Evropského parlamentu naloží. Je jasné pouze to, že pokud jí nevyhoví, bude o návrhu znovu jednat příslušný výbor (EMPL) - ve druhém čtení, až své první čtení završí i Rada.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (KOM(2008)650)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2631, SEK(2008)2632

Právní báze: čl. 71 a 137 odst. 2 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: EMPL (zpravodajka Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Řecko, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy