Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Nařízení o Evropském globalizačním fondu

Euroskop, 18.06.2009

Rada na svém zasedání 11.-12. června 2009 stvrdila neformální dohodu uzavřenou 8. dubna 2009 se zástupci českého předsednictví ve věci revize nařízení o Evropském globalizačním fondu.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (KOM(2008)867)

 

 

1. Legislativní pozadí

 

Komise svůj návrh zveřejnila 16. prosince 2008, plénum Evropského parlamentu jej přijalo 6. května 2009. Při hlasování Rady bylo proti jen Německo, zdržela se Velká Británie a Lotyšsko.

Revidované nařízení by mělo Unii napomoci snáze bojovat s následky stávající finanční a ekonomické krize (k samotnému Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci více zde, k obsahu neformální dohody Rady a Evropského parlamentu zde).

 

2. Očekávaný vývoj

 

Nařízení vstoupí v platnost uveřejněním v Úředním věstníku EU. Bude se vztahovat na všechny žádosti, jež byly k fondu podány od 1. května 2009 do 31. prosince 2011.

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (KOM(2008)867)

Připojené dokumenty: SEK(2008)3055, SEK(2008)3056

Právní báze: čl. 159 odst. 3 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: EMPL (zpravodajka Gabriele Stauner, Německo, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy