Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o evropské radě zaměstnanců

Euroskop, 17.06.2009

Revize směrnice č. 94/45 o evropské radě zaměstnanců byla 6. května 2009 uveřejněna v Úředním věstníku EU, vstoupila v platnost o dvacet dní později. Členské státy mají povinnost ji provést do 5. června 2011.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství (přepracované znění)

 

 

Text směrnice je k dispozici zde.

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Další odkazy