Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o modrých kartách

Euroskop, 29.06.2009

Směrnice o tzv. modrých kartách byla uveřejněna v Úředním věstníku EU 18. června 2009 a den poté vstoupila v platnost.

Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci

 

Směrnici o tzv. modrých kartách (viz zde) přijala Rada formálně na svém zasedání 25. května 2009 v rámci procedury konzultace. Daný návrh byl v podobě směrnice č. 2009/50 uveřejněn v Úředním věstníku EU 18. června 2009. Členské státy ji mají povinnost implementovat do 19. června 2011.

 

Návrh směrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (KOM(2007)637)

Připojené dokumenty: SEK(2007)1382, SEK(2007)1403

Právní báze: čl. 63 odst. 3a Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: konzultace

Odpovědné generální ředitelství Komise: Spravedlnost, svoboda a bezpečnost

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: LIBE (zpravodajka Ewa Kamt, Německo, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: JHA

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Další odkazy